Informatie

Laatste update: 18 oktober 2021
Plaatsingsdatum: 07 september 2021

Een kwaliteitsjaarverslag beschrijft de plannen voor het komende jaar en blikt terug op de resultaten van afgelopen jaar. Het kwaliteitsjaarverslag kan een interne functie hebben voor het plannen en evalueren van plannen. Het kan ook extern gebruikt worden als verantwoording naar cliënten, inspectie en zorgverzekeraars, of dienen als pr-middel. 

Doel van het kwaliteitsjaarverslag 

In ieder bedrijf is het belangrijk om met elkaar na te denken over de plannen voor het komende jaar. Wat willen jullie bereiken en wat zijn speerpunten voor het komend jaar? Willen jullie bijvoorbeeld extra aandacht besteden aan het behoud van de thuisbevalling of gaat de aandacht meer uit naar een nieuwe website?. Met een kwaliteitsjaarverslag hou je grip op je plannen. Je kunt nagaan of gestelde doelen en voorgenomen plannen daadwerkelijk behaald en uitgevoerd zijn. 

Wettelijke verplichting 

Vanaf 1 januari 2016, met de komst van de wet de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) zijn zorgaanbieders niet langer verplicht om jaarlijks een kwaliteitsjaarverslag te schrijven en naar verschillende instanties te sturen. Toch blijft het voor jou als ondernemer natuurlijk wel belangrijk om jaarlijks een plan te schrijven waarin je terugkijkt op de activiteiten in de praktijk en vooruitkijkt naar de ambities voor het aankomende jaar. 

Format kwaliteitsjaarverslag 

Om het schrijven van een kwaliteitsjaarverslag zo makkelijk mogelijk te maken, biedt de KNOV een format voor een kwaliteitsjaarverslag. Het aanvullende verbeterplan kan helpen voorgenomen plannen concreet vorm te geven. 

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda