Informatie

Laatste update: 08 november 2022
Plaatsingsdatum: 16 september 2014

De KNOV Beroepscode van Verloskundigen beschrijft gedragsregels als een verdere uitwerking van algemeen erkende ethische normen en waarden. Deze gedragsregels richten zich in het bijzonder op de relatie tussen de verloskundige en cliënten, en op de relatie tussen verloskundigen en andere zorgverleners. De beroepscode is van toepassing op de verloskundige praktijkvoering in zowel de extramurale als de intramurale gezondheidszorg. 

De KNOV-beroepscode verloskundigen is vastgesteld door de KNOV en is bindend voor alle KNOV-leden en voor niet-leden die in het Kwaliteitsregister staan ingeschreven. Ook voor niet-leden is de beroepscode van belang. De rechter kan de beroepscode gebruiken om het handelen van een verloskundige aan wet en regels te toetsen. 

Deze beroepscode is een aanvulling of verdere invulling, maar geen vervanging van de bestaande wettelijke voorschriften. Het is ook een verdere invulling van vaak gehanteerde begrippen als ‘verantwoorde zorg’ en ‘zorg van een goede hulpverlener’. 

Soms zijn er redenen om van deze beroepscode af te wijken. Van de verloskundige wordt in zo’n geval verwacht dat hij of zij zich kan verantwoorden en kan aantonen dat er goede redenen waren om van de beroepscode af te wijken. 

Lees ook

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda

Programma