Informatie

Laatste update: 11 november 2021
Plaatsingsdatum: 21 september 2021

In ons land verblijven illegalen en andere vreemdelingen, die zich op grond van hun verblijfsstatus door de Koppelingswet niet kunnen verzekeren tegen ziektekosten. Vaak kunnen ze de nodige zorg ook niet zelf betalen. Toch hebben zij recht op medisch noodzakelijke zorg. Medisch noodzakelijke zorg is alle zorg die een arts of verloskundige noodzakelijk acht. In de Vreemdelingenwet (artikel 8b, lid 2) wordt een aantal gevallen van medisch noodzakelijke zorg zelfs expliciet genoemd: 

  •  In geval van levensbedreiging of verlies van essentiële functies 
  •  In het belang van de volksgezondheid, bijvoorbeeld behandeling van infectieziekten of acute psychiatrische zorg 
  •  Voor zwangerschap en geboorte, preventieve jeugdgezondheidszorg en vaccinaties 

E- learning cursus zorgverlening voor ongedocumenteerden/illegalen 

De e-learning gezondheidszorg voor ongedocumenteerden van de Johannes Wier Stichting geeft verloskundigen handvatten voor zorgverlening aan ongedocumenteerden en illegalen. De cursus geeft inzicht in de manier waarop de toegang tot de zorg voor ongedocumenteerden geregeld is in Nederland. 

Lees ook

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda

Programma