Informatie

Laatste update: 08 november 2022
Plaatsingsdatum: 07 januari 2019

De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. Ook geeft de Wet BIG patiënten keuzevrijheid en beschermt hen tegen onbekwame zorgverleners. Veel beroepsgroepen, waaronder de verloskundigen, vallen onder de Wet BIG. Alle individuele verloskundigen staan geregistreerd in het BIG-register.  Namens het Ministerie van VWS verzorgt het BIG-register de inschrijving van zorgverleners. 
Bekijk de Wet BIG op de website van de overheid. 

Deskundigheidsgebied verloskundigen 

In de Wet BIG staat beschreven wat het beroep verloskundige inhoudt. De verloskundige beroepsuitoefening is gericht op de fysiologische (normaal verlopende) zwangerschap. Volgens de Wet BIG bestaat de kern van het beroep van verloskundige uit: 

  • de begeleiding van een fysiologisch verlopende preconceptieperiode, zwangerschap, baring en kraamperiode 
  • de begeleiding van anticonceptie 
  • het verrichten van risicoselecties tijdens die periodes. 

 Verloskundigen zijn in staat om tijdig verloskundige risico’s in te schatten, met de bijbehorende indicatiestelling voor ingrijpen. Ook reageren zij tijdens noodsituaties adequaat.

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda

Programma