Informatie

Laatste update: 11 november 2021
Plaatsingsdatum: 24 oktober 2013

In ons land verblijven illegalen en andere vreemdelingen, die zich op grond van hun verblijfsstatus door de Koppelingswet niet kunnen verzekeren tegen ziektekosten. Vaak kunnen ze de nodige zorg ook niet zelf betalen. Toch hebben zij recht op medisch noodzakelijke zorg. 

Illegale baby aangeven 

Ieder kind dat geboren wordt, moet volgens de Nederlandse wet binnen 3 dagen na de geboorte aangegeven worden. De aangifte moet plaatsvinden in de gemeente waar het kind geboren is. Het aangeven van de geboorte kan zonder het adres van het kind op te geven. 

Wat wel vermeld moet worden: 

  •  Naam van het kind 
  • Geboortedatum van het kind 
  • Naam en geboortedatum van de moeder 
  • Land van herkomst van de moeder 

Iedereen die aanwezig was bij de geboorte kan het kind aangeven, dus ook de verloskundige als de ouders niet willen of durven. 

Recht op zorg bij opgeven ander adres 

Als adres kan zelfs het adres van de verloskundigenpraktijk gebruikt worden. Ouders kunnen dan geen aanspraak meer maken op het eventuele recht op kinderbijslag en dat het kind ook bij de GGD en het consultatiebureau aangemeld moet worden om gebruik te maken van het recht op de hielprik en de JGZ-vaccinaties. 

Het is dus belangrijk dit recht op zorg te bespreken met de ouders. Soms zal een cliënt bang zijn om een adres op te geven. Wijs haar dan op de geheimhoudingsplicht van alle zorgverleners, dus ook de artsen en verpleegkundigen in een consultatiebureau en op het feit dat adresgegevens deel uitmaken van het medisch dossier. 

Daarnaast is het van belang goed door te praten wat de status is van de illegale moeder. Wellicht is haar adres toch al bekend bij instanties als de IND of de politie. Als zij nog midden in een procedure zit wordt zij doorgaans niet het land uitgezet. Het kan dan voordeliger zijn om de aangifte met de juiste adresgegevens te doen. Bij onduidelijkheid is het raadzaam om Vluchtelingenwerk of de desbetreffende advocaat om informatie te vragen. Voor een verloskundige is er geen wettelijke plicht om het kind aan te geven. 

 

Nieuws

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda