Informatie

Laatste update: 08 december 2022
Plaatsingsdatum: 05 februari 2021

De NZa heeft de tariefbeschikking afgegeven met de maximumtarieven voor prenatale screening. De tarieven voor prenatale screening in 2021 zijn ook te vinden op de website van NZa. 

Omschrijving

Tarief

Counseling

€ 72,71

Prenatale screening Tweede Trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek (TTSEO)  
(echo rond 20 weken zwangerschap) bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap  

€ 179,27

Prenatale screening Tweede Trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek (TTSEO)  
(echo rond 20 weken zwangerschap) bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap  

€ 179,27

   

De combinatietest en daarmee het tarief voor de NT meting is komen te vervallen per 1 januari 2023. 

Vergoeding voor counseling prenatale screening aan zelfstandige waarnemer of werknemer

Een vergoeding aan een waarnemer op basis van (een deel van) het tarief voor counseling, is niet verdisconteerd in het KNOV-advies voor de waarneemvergoeding. In het 'Informatieblad Vergoeding counseling Prenatale Screening voor waarnemers en werknemers' staat hoe eventueel een vergoeding kan worden overeengekomen tussen praktijkhouder en waarnemer:

  • Hanteer het spreekuurtarief voor het extra werk aan counseling (geen berekening, wel registreren van de extra uren)
  • Neem de counseling mee in de berekening van het aantal zorgeenheden. Reken met de uitkomst verder volgens het KNOV-advies voor de waarneemvergoeding en de berekeningsmodule op de site (eenmalig een berekening, geen registratie van de extra uren)
  • Informatieblad vergoeding counseling PNS voor waarnemers

Meerlingenzwangerschap

Voor het TTSEO geldt dat de tijd die het onderzoek kost, afhangt van het aantal foetussen. Voor het TTSEO geldt dus in (bijvoorbeeld) het geval van een tweeling: tweemaal declareren.  

Contracten

Counseling en uitvoering van screeningsecho's vallen onder de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO). Dit betekent dat dit uitgebreide informatiegesprek en deze testen alleen uitgevoerd mogen worden als de uitvoerder een contract met een vergunninghouder heeft (dit zijn de Regionale Centra voor prenatale screening). 

Lees ook

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda