Informatie

Laatste update: 06 maart 2023
Plaatsingsdatum: 05 december 2022

Wil je promoveren of starten met een postdoc onderzoek? 

De KNOV stelt in 2023 een subsidie beschikbaar voor een promotietraject en een fellowship. Voor de ontwikkeling van wetenschappelijk topkader biedt de KNOV haar leden de mogelijkheid om via een open competitie mee te dingen naar een studiebeurs voor het afronden van een promotietraject en een studiebeurs voor een fellowship. De beurzen worden in 2023 beide één keer toegekend. In de ALV van juni 2023 worden de onderzoekers die de subsidie ontvangen bekend gemaakt. 

Geïnteresseerd? 

Lees hieronder meer over beide trajecten. Vanaf 9 januari 2023 kun je via de formulieren op deze pagina je aanvraag doen. Voor beide subsidies gelden de Subsidievoorwaarden (te openen vanaf 9 januari). Heb je vragen? Neem dan contact op met programmamanager Wetenschap Anne-Marie Sluijs via asluijs@knov.nl.

 • Promotieonderzoek is wetenschappelijk onderzoek, waarmee je een doctorsgraad behaalt. Het bestaat uit verschillende onderdelen, zoals het doen van het promotieonderzoek, het schrijven van een proefschrift en het verdedigen hiervan voor een commissie. De KNOV stelt in 2023 een beurs beschikbaar om een promotietraject (gedeeltelijk) te financieren. 

  De aanvraagprocedure bestaat uit twee fasen: de fase van vooraanmelding en de fase van de beursaanvraag. De Wetenschapscommissie beoordeelt de vooraanmelding op relevantie voor het domein verloskundige wetenschap, haalbaarheid, methodologische kwaliteit van het voorgestelde onderzoek en motivatie van de kandidaat. De commissie geeft advies over het al dan niet uitwerken van de vooraanmelding tot een beursaanvraag. Voor de aanvraag van de subsidie gelden tevens de Richtlijnen Subsidie Promotiebeurzen.

  Het is mogelijk om het promotietraject fulltime (4 jaar) of parttime in te vullen. In de tweede fase van de aanvraag moet daarvoor zowel een tijdsplanning als een financiële planning ingediend worden. Het is ook mogelijk om een studiebeurs aan te vragen om een lopend promotietraject af te ronden. In de aanvraag kan worden aangegeven hoe ver het traject gevorderd is en wat er nodig is om tot een promotie te komen. 

  Toekenning van de beurs gebeurt, op basis van het advies van de Wetenschapscommissie, door het bestuur van de KNOV. In aanmerking komen kandidaten, die 

  • Verloskundige zijn en lid van de KNOV; 

  • Ten minste een MSc, MA of MBA hebben in verloskunde, gezondheidswetenschappen, sociale wetenschappen of aanpalende wetenschapsvelden;  

  • Expliciet interesse hebben in en gemotiveerd zijn tot het verrichten van wetenschappelijk onderzoek; 

  • Naast deze formele eisen worden kandidaten geselecteerd op basis van hun CV en academische referenties. 

  De vooraanmelding is eind februari gesloten. De fase van de beursaanvraag, inclusief tijdsplanning en financiële planning, sluit op 7 mei 2023. 

  1. Oproep aanvraag promotietraject 
  2. Aanvraagformulier 1 promotietraject 
  3. Richtlijnen subsidieaanvraag 
 • Het fellowship is een persoonlijke beurs voor een talentvolle verloskundig onderzoeker in de postdoctorale fase (postdoc, na het promoveren). Hiermee kan op het hoogste niveau kennis en vaardigheden op worden gedaan in de verloskundige wetenschap. De duur is 1 tot 2 jaar afhankelijk van het programma. De fellow moet zelf het programma samenstellen. De KNOV vindt het belangrijk dat ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden wordt meegenomen in dit programma. De aanvraagprocedure bestaat uit twee delen: een schriftelijke indiening van het onderzoeksvoorstel en een mondelinge verdediging voor de wetenschapscommissie. De aanvragen worden beoordeeld op relevantie voor het domein verloskundige wetenschap, haalbaarheid, methodologische kwaliteit van het voorgestelde onderzoek en motivatie van de kandidaat. Het programma van de fellow dient mee te nemen dat de onderzoeker zich laat scholen in een leiderschapsrol, om daarmee ook woordvoering voor de KNOV op zich te kunnen nemen tijdens het post-doc traject. Alleen excellente kandidaten komen in aanmerking voor de toekenning van een fellowship. 

  Toekenning van de beurs gebeurt, op basis van het advies van de Wetenschapscommissie, door het bestuur van de KNOV. In aanmerking komen kandidaten, die 

  • Verloskundige zijn en lid van de KNOV; 

  • Een PhD hebben of in de laatste fase van het afronden van het PhD zitten, waarbij het toekennen van de subsidie alleen mogelijk is indien de datum van uw verdediging vaststaat. Uitkering van de subsidie is alleen mogelijk na het afronden van de promotie. 

  • Een aanstelling aan een onderzoeksinstituut of een schriftelijke toezegging van een gastinstituut (nationaal of internationaal) hebben, met de toezegging van een supervisor voor de gehele looptijd van het fellowship. 

  De deadline voor de schriftelijke indiening is 26 maart 2023. De mondelinge verdediging vindt plaats in de middag van woensdag 19 april 2023.  

  Aanvraag Fellowship 

Lees ook

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda

Programma