Informatie

Laatste update: 14 maart 2023
Plaatsingsdatum: 14 maart 2023

Voor de uitvoering van je verloskundige werkzaamheden is het nodig en/of aan te bevelen om diverse verzekeringen af te sluiten. Laat je hierover adviseren door een deskundige zodat je goed geïnformeerd de beste keuzes kunt maken. Om een idee te hebben welke verzekeringen een rol spelen binnen je werkzame leven als verloskundige geven we hieronder een overzicht. Daarna volgen verzekeringen die je als praktijkhouder af moet sluiten.

Voor met name de personeel gerelateerde verzekeringen geldt dat ze onderhevig zijn aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wetgeving. De gerelateerde verzekeringen kunnen hierdoor veranderen. Om een goed beeld te krijgen van de actuele situatie adviseren we je om altijd de websites van o.a. het UWV en de belastingdienst te raadplegen en/of om je adviseur om uitleg en informatie te vragen. 

 • Een ongevallenverzekering sluit je af om je te verzekeren bij (blijvende) invaliditeit of overlijden. Dit is een eenmalige uitkering van een vaststaand bedrag. De uitkering is afhankelijk van hoe je verzekerd bent en hoe ernstig je invalide bent geraakt. De ongevallenverzekering helpt om hoge kosten tijdens en kort na een ongeval op te vangen. Dit is een eenmalige uitkering. Het is niet verplicht maar wel aan te raden om een ongevallenverzekering af te sluiten. Als je praktijkhouder bent kun je een collectieve ongevallenverzekering afsluiten waarin ook je medewerkers verzekerd zijn.

 • Als je als zelfstandig werkend verloskundige aan de slag gaat, is dit een verplichte verzekering. Middels deze verzekering ben je gedekt voor schade door beroepsfouten; voor schade die zou kunnen ontstaan tijdens de uitoefening van je beroep. Ben je praktijkhouder zorg dan dat al je medewerkers meeverzekerd zijn. Ook de financiële gevolgen van een uitspraak van een WKKGZ-klacht kunnen meeverzekerd worden, mits er een klachtenfunctionaris aangesteld is. Check, als je in loondienst bent, of je via jouw werkgever verzekerd bent op dit vlak.  

 • Deze verzekering sluit je af om je te verzekeren tegen schade aan goederen van derden; denk aan een cliënte die struikelt over een stuk speelgoed in de wachtkamer en haar arm breekt. Ook ben je gedekt tegen eventuele schade die ontstaat tijdens een kraamvisite zoals een kop thee over de laptop van de kraamvrouw. Juridisch advies is vaak meeverzekerd. Als je praktijkhouder bent, check dan of schade veroorzaakt door je medewerkers in de polis opgenomen is. Laat je informeren door je adviseur. Ben je in dienst, vraag dan of en hoe jouw werkgever de aansprakelijkheidsverzekering voor jou geregeld heeft.  

 • Een autoverzekering (officieel ‘Wettelijke Aansprakelijkheid Autoverzekering’) is nodig om je voor schade, veroorzaakt door of aan je auto, te verzekeren. Dit is een verplichte verzekering. Als je mogelijk een cliënte meeneemt in je auto, denk dan bij het afsluiten van deze verzekering ook aan het meeverzekeren van een inzittendenverzekering. Vraag in dat geval, indien mogelijk, schriftelijk bevestiging van je verzekering dat dit meeverzekerd is.

 • Voor hulp en advies bij juridische problemen gerelateerd aan je beroep of je bedrijf sluit je een zakelijke rechtsbijstand af. Dit is geen verplichting maar wel aan te bevelen om onnodig grote kosten te vermijden. Als je in een maatschap gaat werken, overweeg dan om onderlinge geschillen binnen de maatschap mee te verzekeren.  

 • Als je gaat werken als zelfstandige kun je een AOV afsluiten om bij arbeidsongeschiktheid een uitkering te kunnen ontvangen. Vraag advies aan een deskundige op dit gebied. Het is geen verplichte verzekering maar het is wel verstandig om na te denken op welke wijze je inkomsten blijft genereren als je door ziekte of invaliditeit niet meer (geheel) kunt werken. Weet dat de AOV ook preventieve support aanbiedt. Hier kun je gratis gebruik van maken. Het heeft geen invloed op je premie. Jouw informatie wordt vertrouwelijk behandeld.  

  Je kunt een arbeidsongeschiktheidsverzekering niet direct via een verzekeraar afsluiten. Dit loopt altijd via een tussenpersoon die hiervoor een (maandelijks) bedrag voor rekent. Naast de arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn er ook andere opties zoals een broodfonds. De premie daarvan is niet fiscaal aftrekbaar. Laat je goed informeren, bijvoorbeeld of het broodfonds ook uitkeert bij zwangerschap. Als je in loondienst gaat werken, is jouw werkgever verzekerd in het geval je ziek wordt. Vraag bij indiensttreding hoe dit binnen jouw werksituatie geregeld is.  

 • Heb je een eigen verloskundige uitrusting, dan wil je mogelijk je waardevolle materiaal verzekeren. Bedenk voor jezelf wat jouw materiaal waard is, en wat de kosten van de verzekering zullen zijn. Overleg hierover desgewenst met je adviseur. Let goed op de voorwaarden, bijvoorbeeld of je verlostas ook verzekerd is als je deze in de auto laat staan. Werk je als waarneemster en gebruik je een (deel van je) verloskundige uitrusting van de praktijk, vraag de praktijkhouder(s) of de spullen via de verzekering van de praktijkhouder(s) gedekt zijn. 

 • Deze verzekering vergoedt de herstelkosten bij materiële schade door o.a. water, brand, inbraak en storm. De verzekering dient afgesloten te worden door ede eigenaar of verhuurder van het pand. Het is geen verplichte verzekering maar de hypotheekverstrekker kan wel eisen dat er een opstalverzekering voor het bedrijfspand wordt afgesloten.

 • Je verzekert middels de inventarisverzekering de roerende goederen in je praktijk zoals meubilair en apparatuur. Alles wat je mee zou nemen als je gaat verhuizen. Wat vastzit (zoals een keuken) valt onder een opstalverzekering. Hoewel het geen verplichte verzekering is, is het wel aan te raden deze af te sluiten. De verzekeringspremie is vaak niet hoog maar zou je je hele inventaris zelf opnieuw moeten aanschaffen, kom je voor een hoge kostenpost te staan. Vraag goed na of ook elektronica meeverzekerd is, inclusief bv de autoclaaf en het echoapparaat. Als je ook op andere locaties werkt, verdiep je dan ook in de verzekering van jouw roerende goederen van waarde op die locaties.

 • Als werkgever krijg je te maken met een aantal wettelijk verplichte verzekeringen voor je werknemers: de werknemersverzekeringen. De verzekeringen verzekeren werknemers (loondiensters) tegen inkomensverlies als ze werkeloos, arbeidsongeschikt of ziek worden. Ook zijn zij verzekerd voor verlof bij zwangerschap of adoptie en heeft een werknemer recht op aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof.  De premies die hierbij horen, draag je af aan de belastingdienst onder ‘werkgeversheffing Zorgverzekeringswet’. Hieronder vallen de Ziektewet (ZW), de Werkeloosheidswet (WW), de WAZO (Wet Arbeid en Zorg) en de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Het UWV is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wetten. De laatste, de WIA, bestaat uit 2 regelingen: de WGA en de IVA. Dit zijn uitkeringen waar de werknemer mogelijk voor in aanmerking komt na twee jaar ziekteverzuim. Er zijn de nodige voorwaarden aan verbonden. Zie voor verdere uitleg: www.belastingdienst.nl en www.uwv.nl.

 • Met een verzuimverzekering verzeker je je tegen kosten gedurende max. 2 jaar van een zieke medewerker, bv omdat de medewerker tijdelijk niet kan werken. Denk aan een gebroken been of een burn-out. Je bent als werkgever verplicht om gedurende 2 jaar het loon (gedeeltelijk) door te betalen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de begeleiding en de re-integratie van de zieke werknemer. Met een ziekteverzuimverzekering ben je verzekerd voor de doorbetaling van het loon bij een zieke werknemer en kun je informatie en ondersteuning krijgen in deze situatie. Verdiep je ook in eigenrisicodragerschap (ERD) voor de Ziektewet. Dit betekent dat je het risico op arbeidsongeschiktheid niet bij UWV verzekert. Als ERD kun je ervoor kiezen om het financiële risico gedeeltelijk of helemaal zelf te dragen (aanvraag bij belastingdienst). Je kunt dit ook bij een particuliere verzekeraar onderbrengen. Zie www.uwv.nl of vraag je adviseur om meer informatie. 

 • De WGA betekent: Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschiktheid. De WGA-hiaatverzekering is een vrijwillige verzekering die je kunt aanbieden aan je medewerkers. Medewerkers kunnen zelf besluiten of ze hieraan willen deelnemen. Een medewerker krijgt een WGA-uitkering als er sprake is van gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid, of vrijwel volledig arbeidsongeschikt maar wel met kans op herstel. De verzekering dekt (een deel van) het gat af tussen het normale loon en de uitkering.  Verdiep je ook in eigenrisicodragerschap (ERD) voor de WGA. Dit kun je bij de belastingdienst aanvragen, zie www.belastingdienst.nl .Vraag ook hier uitleg en advies aan je adviseur.   

 • De IVA-hiaatverzekering is een vrijwillige verzekering die je kunt aanbieden aan je medewerkers. Medewerkers kunnen zelf besluiten of ze hieraan willen deelnemen. Een medewerker krijgt een IVA-uitkering als er sprake is van meer dan 80% blijvend arbeidsongeschiktheid en er weinig zicht op herstel is. Bij een IVA-hiaatverzekering dek je als werkgever (een deel van) het gat af tussen het normale loon en de uitkering. Verdiep je ook in eigenrisicodragerschap (ERD) voor de WGA. Dit kun je bij de belastingdienst aanvragen, zie www.belastingdienst.nl . Vraag je adviseur om uitleg en advies.  

Lees ook

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda