Informatie

Laatste update: 11 november 2021
Plaatsingsdatum: 13 september 2016

Uitvoering van prenatale screening valt onder de Wet op Bevolkingsonderzoek (WBO). Deze wet is in 1996 van kracht geworden. Doel van de WBO is de bevolking te beschermen tegen bevolkingsonderzoeken die een gevaar kunnen vormen voor de mentale of lichamelijke gezondheid van individuen. 

Prenatale screening 

Prenatale screening naar Downsyndroom en neurale buisdefecten valt onder de WBO, omdat de wetgever zwangerschapsafbreking niet als behandeling noch als preventie beschouwt.  

Regionale Centra prenatale screening 

De Regionale Centra prenatale screening (gelieerd aan de acht academische ziekenhuizen in Nederland) zijn de vergunninghouders volgens de WBO en sluiten contracten af met de uitvoerders van prenatale screening. Deze uitvoerders zijn (verloskundige) praktijken voor de counseling, (verloskundige) echocentra voor de NT-meting en de SEO, en laboratoria voor de serumtest. De Regionale Centra contracteren alle uitvoerders die voldoen aan de landelijk gestelde kwaliteitseisen. 

Lees ook

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda

Programma