Informatie

Laatste update: 16 april 2024
Plaatsingsdatum: 04 april 2024

Bij cliënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis kun je vanaf 2024 een meekijkconsult declareren. Om hier gebruik van te maken, zijn afspraken met de tweede lijn nodig om deze zorg in te richten.

Wat is het meekijkconsult?

Een meekijkconsult is een tweedelijnsconsult dat je als eerstelijnsverloskundige aanvraagt bij een afwijkende bevinding bij de cliënt. Het gaat hier om situaties waarbij er geen richtlijnen of protocollen zijn die in deze situatie sturen op verwijzing, maar juist situaties waarbij je twijfelt over het beleid bij de zwangere. Bijvoorbeeld bij

 • een zeldzame aandoening;
 • specifieke medicatie(combinaties) in de anamnese van de cliënt die zich nog niet eerder bij jou in de spreekkamer hebben voorgedaan;
 • een (echo)bevinding;

De gynaecoloog beoordeelt (fysiek of digitaal) op jouw verzoek de cliënt en haar situatie en formuleert een advies over het vervolgbeleid. Je blijft als verloskundige blijft hoofdbehandelaar.  

Het meekijkconsult is niet bedoeld voor intercollegiaal overleg, multidisciplinair overleg of voor meedenken. De hoogte van het tarief is berekend op basis van een eigen en volledige beoordeling van de cliënt door de gynaecoloog, voor de consultduur en de administratietijd.

Doel meekijkconsult

Het doel van het meekijkconsult is primair het verminderen van de “sluipende overname”. Met sluipende overname bedoelen we dat de cliënt na een consult nog een extra controle krijgt in de tweede lijn en uiteindelijk een groot deel of de rest van de zwangerschap in de tweede lijn blijft. Zonder dat daar een duidelijke medische indicatie aan ten grondslag ligt. Doordat je als verloskundige de hoofdbehandelaar blijft is er meer continuïteit van zorg en versterk je de poortwachtersfunctie.

Als de gynaecoloog na het meekijkconsult een doorverwijzing adviseert, dan start er een nieuw (tweedelijns) traject.  

Meekijkconsult declareren

Via onderlinge dienstverlening wordt de inzet van de gynaecoloog betaald. De hoogte van het tarief is berekend op basis van de inzet van de gynaecoloog. De tweede lijn opent dus géén DBC of DOT in het systeem. Zo is het voor iedereen duidelijk dat de cliënt in de eerste lijn onder zorg is én blijft. 

Alle activiteiten van de gynaecoloog, ook echo’s of CTG’s, vallen binnen het tarief van het meekijkconsult. De tijd die je als eerstelijns verloskundige besteedt aan het meekijkconsult zou je ook besteden bij een (terug)verwijzing. Daarom is hiervoor geen ruimte in het tarief opgenomen.  

Het meekijkconsult valt onder de NZa-prestatie Toeslag integrale geboortezorg en kan je één keer per cliënt inzetten.

Checklist voor implementatie meekijkconsult

Voordat je het meekijkconsult kunt declareren, heb je een aantal zaken in je regio te regelen en maak je afspraken binnen het VSV. Zorg dat je in elk geval de volgende onderdelen bespreekt: 

 1. Contract voor onderlinge dienstverlening
  Stel een contract op voor onderlinge dienstverlening. Veel ziekenhuizen zijn bekend met het maken van soortgelijke afspraken over meekijkconsulten bij huisartsen. Vraag bij het VSV of het ziekenhuis een voorbeeldcontract heeft en pas deze aan naar jullie situatie. Spreek hierin onder andere af hoe de geldstroom gaat lopen. 
 2. Consult aanvragen 
  Leg vast hoe je een consult aanvraagt. Een gebruikelijke manier is via Zorgdomein, maar mogelijk kan dit ook met andere verwijs-/uitwisselingssystemen. 
 3. Reactietermijn voor gynaecoloog 
  Maak afspraken over de periode tot het plaatsvinden van het consult en de bijbehorende terugkoppeling (inclusief verslaglegging). 
 4. Verslaglegging 
  Het verslag van het consult dient in het dossier van de hoofdbehandelaar (de eerstelijns verloskundige) te komen. Spreek af wat er wordt vastgelegd en waar. In het EPD in het ziekenhuis kan geen dossier worden geopend, want dit leidt meestal automatisch tot een aangemaakte declaratie (DBC openen). Spreek ook af hoe de terugkoppeling plaatsvindt. Dit kan bijvoorbeeld via Zorgdomein.

Voorbeelden van afspraken tussen ziekenhuizen en huisartsen

Ter inspiratie hebben we een aantal voorbeelden van afspraken tussen ziekenhuizen en huisartsen voor je verzameld:

De informatie op deze webpagina geeft nadere handvatten bij het inkoopbeleid van Zilveren Kruis en is met zorg samengesteld samen met Zilveren Kruis. Het inkoopbeleid en contract aldaar blijft leidend. 
 

Vraag en antwoord over het meekijkconsult

 • Het meekijkconsult niet bedoeld voor intercollegiaal overleg, multidisciplinair overleg of voor meedenken. De hoogte van het tarief is berekend op basis van een eigen en volledige beoordeling van de cliënt door de gynaecoloog, voor de consultduur en de administratietijd.  

  Twijfel je bijvoorbeeld over een tensie met vage klachten en overleg je even met de gynaecoloog, dan is dat intercollegiaal overleg en kun je geen meekijkconsult declareren. Bespreken jullie standaard op een MDO alle cliënten? Ook hier kun je geen meekijkconsult declareren. Deelname aan een MDO is onderdeel van het reguliere tarief voor verloskundige zorg. 

  Tot slot is een meekijkconsult niet een manier om zorgpaden structureel te verplaatsen naar de eerste lijn. Mocht blijken dat eenzelfde vraag geregeld terugkomt als meekijkconsult, moedigen we aan dat het VSV afspraken maakt over een gezamenlijk zorgpad.  

  Op het moment dat de gynaecoloog de cliënt fysiek of digitaal op consult krijgt en hier een adviesbeleid en verslag voor opstelt, voldoet de activiteit aan de titel meekijkconsult en kan dat gedeclareerd worden. 

 • Ja, bij een meekijkconsult beoordeelt de gynaecoloog de cliënt. Het meekijkconsult kan niet gebruikt worden voor beoordeling door een klinisch verloskundige of een andere medisch specialist.

 • Nee, een meekijkconsult betreft een eigen beoordeling door de gynaecoloog met aansluitend beleidsadvies aan de verloskundige. Daarvan is in dit voorbeeld geen sprake. Een arts kan (juridisch) geen medicatie voorschrijven zonder hoofdbehandelaar te zijn. Bij een meekijkconsult is de arts geen hoofdbehandelaar en kan dus geen medicatie voorschrijven. Daarnaast moet bij het voorschrijven van medicatie door de arts een dossier worden aangemaakt/geopend, inclusief een DBC. Er is daarmee direct sprake van hoofdbehandelaarschap. 

  Bij een meekijkconsult kan wel de uitslag van laboratoriumonderzoek dat is aangevraagd door de verloskundige worden meegenomen in het advies.

Lees ook

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda