Informatie

Laatste update: 10 januari 2022
Plaatsingsdatum: 05 februari 2021

Geen verzuimtarief 

Er is voor verloskundigen geen tarief beschikbaar om in rekening te brengen bij cliënten die zonder tijdige afzegging wegblijven van een afspraak. Voor volledige verloskundige zorg geldt een abonnementstarief. Dit betekent dat de NZa de prijs en prestatie reguleert. Het bij de cliënt of de verzekeraar in rekening brengen van extra verrichtingen, zoals het verzuimtarief, is daarom niet mogelijk. Wel kun je de cliënt erop wijzen dat goede zorgverlening staat of valt met het nakomen van afspraken over en weer. 

Achterwachttarief 

De KNOV adviseert verloskundigen om afspraken te maken over achterwacht. Of de achterwacht nu intern of met andere verloskundigenpraktijken is vormgegeven, het is altijd nuttig om een achterwachtregeling schriftelijk vast te leggen. Er bestaat geen apart achterwachttarief - dit is niet vastgesteld. Verloskundigen maken hierover dus zelf afspraken. Ook kunnen zij afspraken maken over de feitelijke (onderlinge) verrekening.  
 
Bij waarneming speelt dat diensten worden vergoed met een vast bedrag naar rato van het aantal zorgeenheden, inclusief achterwacht. Een waarnemer die een dienst doet, hoeft niet te betalen voor de achterwacht die voor de waarnemer beschikbaar is. Omgekeerd krijgt de waarnemer geen vergoeding als die tijdens de dienst voor achterwacht wordt gebeld om voor een andere praktijk achterwacht te zijn. Deze afspraak is ongeacht hoe de achterwacht geregeld is (binnen de praktijk of met een of meer buurpraktijken). Wanneer een verloskundige in loondienst tijdens een achterwachtdienst werk moet verrichten, bijvoorbeeld een bevalling begeleiden, dan is dit overwerk . Hiervoor moet een compensatie in tijd of geld worden geregeld. 

Geen passantentarief 

Voor passanten wordt geen landelijk tarief vastgesteld. Naar de mening van de NZa  gaat het hier om verplaatste zorg en niet om overgedragen zorg. Dit betekent dat de betreffende verloskundigen onderling vrij zijn om hier passende afspraken over te maken. 

Lees ook

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda