Informatie

Laatste update: 11 november 2021
Plaatsingsdatum: 16 augustus 2021

Heb je een vraag of een klacht voorgelegd bij een zorgverzekeraar over declaraties of betalingen en daarop geen antwoord naar tevredenheid gekregen? Neem dan contact op met de Helpdesk van VECOZO. Zij beschikt over veel kennis, ervaring en heeft diverse contacten op landelijk niveau. De Helpdesk vervult regelmatig een bemiddelende rol in de communicatie over het declaratieverkeer tussen zorgverleners en zorgverzekeraars. 

Je kunt bij de Helpdesk, naast vragen over VECOZO en jouw persoonlijk certificaat, ook terecht met klachten en vragen over zorgverzekeraars. Denk daarbij aan onderwerpen als: 

  • Onvolkomenheden in declaratie- en betaalprocedures 
  • Verschil in interpretatie van standaarden 
  • Niet naleven van landelijke afspraken 

Door het melden van klachten en vragen aan de Helpdesk van VECOZO help je mee om het declaratieproces voor iedereen efficiënter te maken. 

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda