Informatie

Laatste update: 23 november 2021
Plaatsingsdatum: 23 augustus 2021

Mediation is een manier om geschillen onderling op te lossen zonder dat er gerechtelijke procedures nodig zijn. Mediators doen geen uitspraken in of over het conflict of de partijen, maar begeleiden de onderhandelingen tussen de partijen naar een goede oplossing voor hun conflict. Uitgangspunt is dat de deelnemers zelf verantwoordelijk blijven voor de beslissingen die genomen worden. De KNOV beschikt over een lijst met mediators die goed bekend staan binnen de beroepsgroep en die bekend zijn met de voorkomende problematiek in onze beroepsgroep. 

Kosten en vergoedingen 

Het eerste consult bij een mediator of coach is gratis. Het betreft dan een telefonisch contact of een eerste contact waarbij de vrager naar de mediator komt. De tijdsduur is maximaal één uur. Hierna brengt de mediator of coach een bedrag in rekening voor zijn of haar diensten. 
Bij je rechtsbijstandverzekering kun je ook de kosten voor mediation verzekeren. Een rechtsbijstandverzekering dekt tenslotte de kosten van rechtshulp en advies als je die nodig hebt. Bij het afsluiten of aanpassen van de rechtsbijstandsverzekering moet je wel expliciet navragen of: 

  • De kosten van mediation inderdaad zijn gedekt 
  • Je vrij bent om zelf een mediator in te schakelen 
  • Deze mogelijkheden ook gelden bij geschillen binnen de maatschap 

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda

Programma