Informatie

Laatste update: 24 november 2021
Plaatsingsdatum: 14 september 2021

De KNOV-praktijkaccreditering stelt criteria vast waarop verloskundigenpraktijken getoetst worden. Bij deze accreditering draait het om betere zorg, tevreden patiënten en effectieve praktijkvoering. De accreditering gebeurt door een onafhankelijke organisatie: de NHG Praktijk Accreditering (NPA), die ook huisartsenpraktijken accrediteert.

Kwaliteit inzichtelijk maken

Het keurmerk van de KNOV-praktijkaccreditering maakt inzichtelijk dat je:

  • serieus bezig bent met de kwaliteit van de praktijkvoering en zorgverlening
  • de mening van de cliënten essentieel vindt
  • je toetsbaar opstelt en openstaat voor feedback.

3-arig stappenplan

De KNOV-praktijkaccreditering is een 3-jarige cyclus en bestaat uit 8 stappen:

1. Aanmelding bij de NPA.
2. Praktijkanalyse instrument (PAI), Cliëntenenquête en Handreiking Module 'Verloskundig handelen'
3. Bezoek NPA-consulent aan jouw praktijk.
4. Keuze voor onderwerpen voor de verbeterplannen.
5. Bezoek accrediteur aan jouw praktijk.
6. Accreditering van jouw praktijk.
7. Uitvoeren verbeterplannen (3 jaar).
8. Jaarlijks bezoek accrediteur.

PraktijkAnalyse Instrument (PAI)

Het PraktijkAnalyse Instrument (PAI) is een instrument om na te gaan of de praktijkvoering op orde is. Omdat het PAI redelijk compleet is, is het een makkelijk instrument om in één keer de praktijk te onderzoeken of de praktijkvoering goed is en waar verbeteringen mogelijk zijn. Het PAI bestaat uit 12 aandachtsgebieden en voor elk aandachtsgebieden is een aantal vragen opgenomen. Het is de bedoeling dat iedereen die in de praktijk werkt het PAI invult en dat alle medewerkers vervolgens de (verschillen in de) antwoorden bespreken. Vervolgens kan de praktijk aangepast worden aan de uitkomsten van deze bespreking.

Handreikingen

De handreikingen 'Module Verloskundige handelen' en de 'Inhoud verlostas en zuurstofkoffer' kun je gebruiken om te voldoen aan de praktijkaccreditering. Zie ook de Checklist Inhoud Verlostas.

Punten verdienen voor Kwaliteitsregister

Omdat de KNOV-praktijkaccreditering een zeer intensief proces is, ontvangt elke verloskundige in de praktijk veel punten voor het Kwaliteitsregister:

Cluster

KNOV-Praktijkaccreditering per jaar

Nodig per jaar

Methodisch Collegiaal Overleg

4 uur

8 uur

Bij- en nascholing

6 uur

16 uur

Vrije keuze activiteiten

6 uur

12 uur

​Kostenbesparing

Veel punten voor het Kwaliteitsregister, betekent minder scholing en kostenbesparing.

Lees ook

Ondersteunende producten

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda