KNOV Winkelmandje (0) Menu

Klachten

Gepubliceerd: 23 augustus 2013, laatste update: 30 juni 2021

Klachtenregeling KNOV

  • Handreiking 'Omgaan met klachten in de verloskundige praktijk'

De handreiking geeft verloskundigen handvatten voor het uitvoeren van een cliëntgerichte klachtenregeling die voldoet aan de eisen van de Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg). Daarnaast krijgt u concrete suggesties hoe u een klachtenregeling kunt gebruiken voor kwaliteitsverbetering van uw zorg.

  • Klachtenfunctionaris

Elke zorgaanbieder moet zijn aangesloten bij een klachtenfunctionaris. Dit is een verplichting die de WKKGZ stelt en is per 1 januari 2017 ingegaan. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden over is. Ook kan hij de cliënt informeren over de verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen. Leden van de KNOV kunnen bij het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg) een abonnement afsluiten voor de klachtenfunctionaris.

  • Geschilleninstantie

Elke zorgaanbieder moet zijn aangesloten bij een erkende geschilleninstantie. Dit is een verplichting die de WKKGZ stelt en is per 1 januari 2017 ingegaan. Voor het geval een klacht geen uitkomst biedt, kunnen cliënten een geschil voorleggen aan een onafhankelijke geschilleninstantie in de zorg.

Die instantie kan een bindende uitspraak doen over het geschil. Ook kan de geschilleninstantie een schadevergoeding toekennen tot €25.000. Leden van de KNOV zijn kosteloos aangesloten bij de Geschilleninstantie Verloskunde en hoeven zich hiervoor niet afzonderlijk aan te melden.

Verloskundigen centra en/of echocentra kunnen eveneens een geschil laten behandelen door de Geschilleninstantie Verloskunde. Voorwaarden zijn:

  • Het centrum verleent eerstelijns verloskundige zorg en er zijn verloskundigen werkzaam.
  • De werkzaamheden van het centrum passen binnen de doelstelling van de KNOV zoals vastgelegd in de statuten van de KNOV.

Niet-leden kunnen een geschil laten beoordelen door de Geschilleninstantie Verloskunde tegen betaling van € 3000 (tarief 2017).

Indien het geschil meer verloskundigen betreft, betaalt men naar rato.

www.geschilleninstantieverloskunde.nl

  • Klachtenregeling KNOV (1 MB alleen voor leden)

Deze informatie is alleen voor leden

Log in en krijg direct toegang tot alle informatie

Inloggen

Aansluiten Klachtenregeling

Op basis van de Klachtenregeling KNOV zijn verloskundigen die lid zijn van de KNOV automatisch lid van de Geschilleninstantie Verloskunde (SGV) en kunnen zij een abonnement afsluiten bij het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ). Anderen, zoals integrale geboortezorgorganisaties, prenatale screeningscentra en echocentra, kunnen zich bij de stichting Geschilleninstantie en bij het CBKZ aansluiten. Zie hiervoor het stroomdiagram.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur