KNOV Winkelmandje (0) Menu

Toolbox Implementatie kwaliteitssysteem eerste lijn

Gepubliceerd: 24 januari 2020, laatste update: 24 januari 2020

Een van de uitgangspunten voor Integrale Geboortezorg is dat uitkomsten voor moeder en kind optimaal zijn. Om kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren is het belangrijk te weten hoe de uitkomsten zijn en is het noodzakelijk om hierover regelmatig gegevens te verzamelen, te analyseren en te bespreken met alle betrokkenen. Binnen de VSV zult u dus steeds vaker meemaken dat de uitkomsten van zorg worden besproken. Vaak worden hierbij gegevens over perinatale uitkomsten en ervaringen van de zwangeren gebruikt. Om de data van het VSV goed te kunnen interpreteren is het belangrijk dat u uw eigen cijfers goed kent en begrijpt.

In deze toolbox staan documenten die u hierbij kunnen ondersteunen.

1. Hoe kan ik werken aan kwaliteit in mijn kring/ coöperatie/zorggroep?

In 2017 heeft het Zorginstituut Nederland (ZiN) de indicatoren set integrale geboortezorg vastgesteld. Deze indicatoren maken deel uit van de implementatie van de zorgstandaard. De set kan gebruikt worden om de kwaliteit van ketenzorg in uw regio te verbeteren. Dit is belangrijk op VSV-niveau, maar ook binnen uw eigen praktijk of samen met andere prakijken in je regio. Door samen naar de eigen resultaten te kijken, krijgt u inzicht in wat de cijfers uit de registraties eigenlijk zeggen over waar verbetering mogelijk is. Dit maakt dat u in gesprekken met ketenpartners ook weet wat uw eigen aandeel is in de kwaliteit van de zorg en daarmee ook je eigen identiteit behoudt. Om verbetering ook daadwerkelijk door te voeren is het belangrijk dit op een structurele manier aan te pakken. In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg wordt dit een kwaliteitssysteem genoemd. Onderstaande tools kunnen u hierbij helpen.

1. ACTion Tool Kit

Het ACTion project is erop gericht om zorgverleners te ondersteunen bij de implementatie van verbeterpunten uit de perinatale audit. Op de website ACTion Tool Kit is onder andere een stappenplan te vinden.

2. Handreiking PDCA-cyclus ketenindicatoren

De KNOV heeft in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG) en Bo Geboortezorg De handreiking 'PDCA-cyclus ketenindicatoren' ontwikkeld. Deze laat zien hoe u, aan de hand van de PDCA-cyclus, een verbeterplan kunt schrijven en deze kunt uitvoeren.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Kijk eens op Wegwijzer opzetten kwaliteitssysteem CPZ. Deze wegwijzer is opgesteld door het CPZ om VSV’s en IGO’s te ondersteunen bij het inrichten van een kwaliteitssysteem. De wegwijzer is ook te vertalen naar eerstelijns verloskundige kring/coöperatie/zorggroep.

2. Hoe gebruik ik Perined Insight?

Alle verloskundige zorgverleners registreren anonieme gegevens over hun zorgverlening in een landelijke registratie, beheerd door de stichting Perined. Met deze gegevens wordt onderzoek over verloskundige zorg in Nederland gedaan, maar de gegevens kunnen ook gebruikt om inzicht te krijgen in het eigen handelen (zowel op praktijk niveau als op VSV-niveau). De KNOV stimuleert daarom het gebruik van Perined Insight. De KNOV ondersteunt haar leden in het gebruik van Perined Insight met voorbeeldanalyses, instructies en het geven van trainingen.

Handleiding

  1. Handleiding van Perined die de belangrijkste functies van Perined Insight behandelt. Vanaf pagina 7 volgt uitleg hoe te gebruiken.
  2. Handreiking door de KNOV over gebruik Perined Insight (basis informatie).

Instructie gebruik

1. Op de KNOV-pagina Perinatale registratie staan documenten over het gebruik van Perined Insight.

2. Als voorbereiding op een Methodisch Intercollegiaal Overleg (MIO) worden data gebruikt over een bepaald onderwerp dat vooraf bepaald wordt. Hoe je deze data uit Perined kunt halen wordt beschreven in het document 'Wat zijn mijn cijfers? Handreiking gegevens uit Perined Insight halen voor een MIO bijeenkomst'.

Achterhalen en duiden van cijfers

De KNOV heeft in samenwerking met de NVOG en Bo Geboortezorg de handreiking 'Ketenindicatoren Perined Insight' ontwikkeld. Deze handreiking gaat over het achterhalen en duiden van de cijfers achter de ketenindicatoren in Perined Insight.

Training

1. De basistraining Perined Insight van de KNOV leert u op een laagdrempelige manier met Perined INsight te werken. U kunt zich inschrijven voor een algemene training, maar de training is ook op locatie te volgen, bijvoorbeeld met uw kring/coöperatie/zorggroep.

2. De Perined-Insight training, bedoeld voor grotere groepen, liefst in VSV verband. Op de website van Perined staat een trainingsvideo, waar in 11 minuten basisinformatie wordt geduid.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid