KNOV Winkelmandje (0) Menu

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)

Gepubliceerd: 13 september 2016, laatste update: 21 november 2016

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)

Verplichtingen per 2016

 • Vergewisplicht: controleren functioneren zorgverlener voor indiensttreding: vanaf 1 januari 2016
  Per 1 januari 2016 moet u het functioneren van iedere nieuwe zorgverlener nagaan, voordat u hem of haar aanneemt. Hoe controleert u het arbeidsverleden van een nieuwe zorgverlener (vergewisplicht)? De vergewisplicht is ook altijd van toepassing op een praktijkassistente.

 • Meldplicht bij ontslag bij Inspectie voor de Gezondheidszorg:vanaf 1 januari 2016
  Als een verloskundige of een praktijkassistente wegens ernstig disfunctioneren is ontslagen, moet dit gemeld worden bij IGZ. Dat moet ook als een zorgverlener zelf opstapt omdat zij niet meer aan de eisen voldoet. De melding wordt onderzocht door IGZ.

  Alle vormen van geweld tegen een cliënt, door iemand werkzaam in de praktijk/instelling of door een mede-patiënt, moet u melden bij IGZ.

 • Systeem voor veilig melden van incidenten: vanaf 1 juli 2016
  Een incident is elke onbedoelde gebeurtenis die de cliënt heeft bereikt en die tot schade heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) kan leiden. Een interne procedure voor het omgaan met incidenten is voor alle zorgaanbieders verplicht per 1 juli 2016. Denk aan de melding van (bijna-)ongelukken of apparatuur die niet goed functioneert. Het doel van het melden is dat van de incidenten wordt geleerd en dat de zorg, waar mogelijk, wordt verbeterd.

 • Er is een Handreiking 'Omgaan met incidenten'. Hierin staat ook een meldformulier om incidenten te melden.

 • Er is een Handreiking 'Omgaan met klachten' beschikbaar. Hierin vindt u handvatten voor het uitvoeren van een cliëntgerichte klachtenregeling die voldoet aan de eisen van de Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) en leest u concrete suggesties hoe u een klachtenregeling kunt gebruiken voor kwaliteitsverbetering van uw zorg.

 • Extra informatieplicht
  Als iets niet goed is gegaan in de zorg, dan moet u de fout met de cliënt bespreken en hiervan een aantekening maken in het cliëntendossier. Ook moet u een cliënt informeren over de kwaliteit van uw zorgverlening wanneer een cliënt daarom vraagt.

Verplichtingen per 2017

 • Klachtenfunctionaris
  Per 1 januari 2017 moet elke zorgaanbieder een klachtenfunctionaris hebben. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden over is. Ook kan hij de cliënt informeren over de verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen.

 • Geschilleninstantie
  Elke zorgaanbieder moet vanaf 1 januari 2017 aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie.

  Voor het geval een klacht geen uitkomst biedt, moet cliënten een geschil kunnen voorleggen aan een onafhankelijke geschilleninstantie in de zorg.

  Die instantie kan een bindende uitspraak doen over het geschil. Ook kan de geschilleninstantie een schadevergoeding toekennen tot €25.000.

 • Overeenkomsten
  Elke zorgaanbieder heeft per 1 januari 2017 een schriftelijke overeenkomst met alle zorgverleners die voor hem werken. In deze overeenkomst staan normen waaraan de zorgverlener moet voldoen. Op deze manier kunt u instaan voor de kwaliteit van de zorg en een goede afhandeling van eventuele klachten. Voor medewerkers in loondienst volstaat de arbeidsovereenkomst.

Extra informatie

 • Antwoorden op de meest gestelde vragen door zorgprofessionals over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In deze nieuwe versie van de VWS-folder is met name de positie van ZZPers nauwkeuriger omschreven.
 • Handreiking WKKGZ voor ZZP'ers. Deze VWS-handreiking helpt ZZP'ers handen en voeten te geven aan de verplichtingen uit de Wkkgz.

Meer informatie

Meer informatie over de WKKGZ vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur