KNOV Winkelmandje (0) Menu

Maatschappelijke Kosten Baten Afweging (MKBA)

Gepubliceerd: 27 oktober 2015, laatste update: 02 februari 2016

Over de inrichting van de geboortezorg in Nederland wordt een brede discussie gevoerd. Hoe kan de geboortezorg kwalitatief goed en zo efficiënt mogelijk worden ingericht? Hoe creëren we de hoogst haalbare kwaliteit geboortezorg zonder extra kosten? En hoe kunnen we zelfs besparingen realiseren die we kunnen herinvesteren in betere zorg aan zwangeren?

In dat kader heeft de KNOV het onderzoeksbureau Strategies in Regulated Markets (SiRM) gevraagd om – in samenwerking met zorgverleners uit de geboortezorg - een Maatschappelijke Kosten Baten Afweging (MKBA) te maken voor de geboortezorg in Nederland. Dit als eerste stap om het gesprek aan te gaan met onze partners in de geboortezorg.

Achtergrond

 • Professionals in de eerste- en tweedelijns geboortezorg zijn op weg naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de organisatie van de geboortezorg.
 • Een gemiddeld gezin betaalt meer dan € 11.000 per jaar aan zorg en ons land betaalt zelfs € 90 miljard per jaar aan zorg. Deze bedragen worden steeds hoger.
 • De berekende kosten per zwangere in combinatie met de huidige doorverwijspercentages leiden tot een totaalbedrag voor de huidige kosten in de geboortezorg van bijna € 560 miljoen.
 • Zorgverleners staan voor een gezamenlijke opgave om de uitgavenontwikkeling te beheersen

Drie beleidsvarianten voor de toekomst

Het onderzoek heeft drie beleidsvarianten getoetst, te weten preventie, samenwerken en zorg op maat. De beleidsvarianten hebben verschillende doelstellingen en kunnen los van elkaar ingevoerd worden.

Beleidsvarianten afgezet tegen huidige Nederlandse situatie

Vanwege de vele regionale verschillen in de geboortezorg zijn de beleidsvarianten afgezet tegen de gemiddelde kosten per zwangere en gemiddelde doorverwijspercentages in Nederland.

 1. Preventie: een directe investering van circa € 20 miljoen in de verloskundige zorg leidt op lange termijn tot baten van ongeveer € 30 miljoen elders binnen de gezondheidszorg.
 2. Samenwerken: een directe investering van € 24,8 miljoen in de verloskundige zorg leidt op lange termijn tot baten van ongeveer € 38,5 miljoen in de verloskundige zorg.
 3. Zorg op maat: een directe investering van € 5,4 miljoen in de verloskundige zorg leidt op lange termijn tot baten van ongeveer € 19,3 miljoen in de verloskundige zorg.

Bij gelijktijdige invoering van de drie beleidsvarianten kunnen we potentieel een besparing van netto € 40 miljoen realiseren. Deze besparingen zijn enorm en betreffen grotendeels uitgespaarde zorgkosten. De impact van deze besparingen zal vooral merkbaar zijn voor het ziekenhuis.

Kansen voor de geboortezorg

Bovenstaande cijfers bieden enorme kansen voor de geboortezorg. Uiteraard is het altijd een lastige boodschap als de kosten voor de baten uitgaan, maar met de verschuiving van de budgetten wordt de 24/7 beschikbaarheid van gynaecologen en/of klinisch verloskundigen mogelijk én wordt er geïnvesteerd in het verhogen van de kwaliteit van zorg op het gebied van preventie, samenwerking en zorg op maat. Zonder extra kosten. Dit sluit direct aan bij het beleid ‘Kwaliteit loont’ van minister Schippers.

Een besparing van € 40 miljoen netto per jaar is fors. Uiteraard is het veel gevraagd om alle beleidsvarianten tegelijk in te voeren, maar de beleidsvarianten sluiten elkaar niet uit en kunnen zelfs los van elkaar ingevoerd worden.

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid