KNOV Winkelmandje (0) Menu

Geneesmiddelenreclame

Gepubliceerd: 16 september 2014, laatste update: 16 september 2014

Verloskundigen kunnen benaderd worden door farmaceutische bedrijven. Voor geneesmiddelenreclame bestaan regels. 

Gedragscode Geneesmiddelenreclame

De stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) heeft gedragsregels opgesteld over reclame voor receptgeneesmiddelen en samenwerking tussen zorgaanbieders en farmaceutische bedrijven. Het doel hiervan is dat met behulp van deze Gedragscode Geneesmiddelenreclame er door zelfregulatie een verantwoorde samenwerking ontstaat tussen de farmaceutische industrie en beroepsbeoefenaren die geneesmiddelen voorschrijven. In deze Gedragscode zijn onder meer specifieke bepalingen terug te vinden over mondelinge, schriftelijke en audiovisuele geneesmiddelenreclame. Daarnaast worden ook regels beschreven omtrent de te hanteren gastvrijheid bij congressen, symposia en andere bijeenkomsten, de regeling van premies, geschenken en andere voordelen en eisen die worden gesteld aan bepaalde vormen van onderzoek.

Een aantal aspecten uit de Gedragscode:

 • De zorg en voorschrijving van geneesmiddelen moet in overeenstemming zijn met de belangen van de cliënt en met de volksgezondheid (waaronder ook de kosten)
 • De beroepsbeoefenaar is transparant over haar relaties met de farmacie en is daarop aanspreekbaar
 • Beroepsbeoefenaren onthouden zich van het vragen of aannemen van premies of voordelen in geld of natura
 • In geval van onderzoek met geneesmiddelen is de gedragscode ook van toepassing

Gedragscodes

In Nederland bestaan verschillende gedragscodes waarin regels worden gesteld voor het maken van reclame voor producten en over de samenwerking van zorgaanbieders en het bedrijfsleven.

De Stichting Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) en de Stichting Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG) stelt deze regels op. De Keuringsraad houdt namens de Stichtingen KOAG en KAG toezicht op publieksreclame voor geneesmiddelen,medische (zelfzorg) hulpmiddelen en gezondheidsproducten. Daarnaast houdt de Keuringsraad namens de Stichting CGR toezicht op geneesmiddelenreclame richting beroepsbeoefenaren.

De regels waaraan publieksreclame moet voldoen zijn vastgelegd in drie codes:

 • de Code voor de Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG)
 • de Code voor de Publieksreclame Medische Hulpmiddelen (CPMH)
 • de Code voor de Aanprijzing van Gezondheidsproducten (CAG)

Meer informatie

De Keuringsraad is als kennis- en adviescentrum het aanspreekpunt voor vragen over deze gedragscodes.

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid