KNOV Winkelmandje (0) Menu

Vervangingsmiddelen moedermelk

Gepubliceerd: 03 juli 2014, laatste update: 16 september 2014

Borstvoeding essentieel

Veilige en adequate voeding is essentieel voor de gezondheid van kinderen. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat borstvoeding op korte en lange termijn de gezondheid van zowel de moeder als haar kind optimaal ondersteunt. Wereldwijd krijgt slechts 39% van de baby’s vier maanden of langer exclusief borstvoeding. Dit brengt gezondheidsrisico’s met zich mee, zoals infectieziekten en diarree. Een probleem van zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden.

KNOV-gedragscode 'Vervangingsmiddelen voor moedermelk'

De KNOV-gedragscode ‘Vervangingsmiddelen voor moedermelk’ geeft praktische richtlijnen voor de navolging van de WHO-code door verloskundigen en de beroepsorganisatie. Afwijken van de aanbevelingen is gerechtvaardigd voor zover dit gebeurt met expliciete uitleg van de beweegredenen en binnen de kaders van de Warenwetregeling Zuigelingenvoeding.

Deze KNOV-gedragscode vastgesteld door het KNOV-bestuur op 14 februari 2014 en goedgekeurd door de KNOV-leden tijdens de Algemene LedenVergadering opp 27 juni 2014.

WHO-code

Commerciële activiteiten van bedrijven die kunstmatige zuigelingenvoeding op de markt brengen beïnvloeden de manier waarop moeders hun kinderen voeden. Daarom brengt de Wereldgezondheidsorganisatie in 1981 de ‘Internationale gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk’ (WHO-code) uit. De WHO-code en de latere aanvullende resoluties beschrijven regels voor de reclame en andere manieren van marketing van kunstmatige zuigelingenvoeding, gefabriceerde babyvoeding en -dranken, flessen en spenen. Ook de rol van zorgverleners, zoals verloskundigen, staat erin beschreven.

De KNOV onderschrijft de WHO-code. Zij ondertekende het ‘Charter voor Borstvoeding’, waarmee zij zich verbindt aan het implementeren van de WHO-code en aanvullende resoluties. Zij doet dit samen met alle relevante beroepsverenigingen in Nederland, zoals die van kraamverzorgenden, lactatiekundigen, gynaecologen, kinderartsen en huisartsen. De accreditatiecommissie van de KNOV werkt al een aantal jaar volgens de WHO-code

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid