KNOV Winkelmandje (0) Menu

Beroepscode

Gepubliceerd: 03 juli 2014, laatste update: 16 september 2014

De KNOV–beroepscode verloskundigen stelt gedragsregels op, als een verdere uitwerking van algemeen erkende ethische normen en waarden. Deze gedragsregels richten zich in het bijzonder op de relatie tussen de verloskundige en haar cliënten en op de relatie tussen verloskundigen en andere zorgverleners. Zij zijn van toepassing op de verloskundige praktijkvoering in zowel de extramurale als de intramurale gezondheidszorg.

De KNOV-beroepscode verloskundigen is vastgesteld door de KNOV en is bindend voor alle KNOV-leden en ook voor niet-leden die in het Kwaliteitsregister staan ingeschreven. Maar de beroepscode is ook voor niet-leden van belang. De rechter kan de beroepscode immers gebruiken wanneer het handelen van een verloskundige aan wet en regels getoetst moet worden.

Deze beroepscode is een aanvulling of verdere invulling, maar geen vervanging van de bestaande wettelijke voorschriften. Zij geeft ook een verdere invulling van vaak gehanteerde begrippen als ‘verantwoorde zorg’ en ‘zorg van een goed hulpverlener’.

Soms kunnen er redenen zijn om van deze beroepscode af te wijken. Van de verloskundige mag in zo’n geval worden verwacht dat zij zich kan verantwoorden en dat zij kan aantonen dat er goede redenen waren om van de beroepscode af te wijken.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur