KNOV Winkelmandje (0) Menu

Veiligheid

Gepubliceerd: 23 oktober 2013, laatste update: 24 oktober 2013

Minimale veiligheidsnormen

De minimale veiligheidsnormen voor eerstelijns verloskunde zijn onder andere gebaseerd op standaarden, standpunten, VIL, beroepsprofiel, Praktijkanalyse Instrument en wetgeving. Deze 10 normen maken de absolute grens van het ontoelaatbare duidelijk.

10 minimale veiligheidsnormen
De volgende 10 minimale veiligheidsnormen zijn voor de eerstelijns verloskunde opgesteld:

1. De verloskundige is ingeschreven in het BIG-register.

2. De verloskundige heeft in de lopende registratieperiode van 5 jaar tenminste 20 uur (gemiddeld 4 uur per jaar) deelgenomen aan de geaccrediteerde door de KNOV vastgestelde modules van vaardigheidstraining spoedeisende handelingen. Meer informatie over herregistratie BIG.

3. De verloskundige (of haar waarneemster) gaat direct na een noodoproep naar de cliënte toe of zorgt voor andere snelle, adequate zorg.

4. De verloskundige (of haar waarneemster) is 24/7 bereikbaar en beschikbaar

5. De verloskundige garandeert de continuïteit van de zorg voor haar cliënten

6. De verloskundige kan 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikken over de cliëntendossiers waarin alle relevante en actuele medische en sociale gegevens zijn vastgelegd.

7. De verloskundige draagt zorg voor een optimale handhygiëne in overeenstemming met de standaard Hygiëne en Infectiepreventie.

8. De verlostas en het zuurstof worden voor elke dienst gecontroleerd op compleetheid en werkzaamheid.

9. De verloskundige draagt er zorg voor dat alle instrumenten, medicijnen en materialen die gebruikt worden (zo nodig) steriel zijn en niet over de houdbaarheidsdatum heen zijn.

10. De verloskundige draagt er zorg voor dat de benodigde apparatuur aanwezig is en voldoet aan actuele eisen.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur