KNOV Winkelmandje (0) Menu

Wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Gepubliceerd: 11 oktober 2013, laatste update: 21 april 2020

KNOV-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

De KNOV heeft sinds 2007 een eigen meldcode. De KNOV-Meldcode 'Kindermishandeling en huiselijk geweld' heeft als doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en effectiviteit van de signalering en aanpak van kindermishandeling door verloskundigen. De KNOV meldcode is in juli 2019 herzien en aangepast aan de wettelijke voorschriften.

De KNOV-meldcode 'Kindermishandeling en huiselijk geweld' geldt als richtlijn voor het professionele handelen in complexe en gevoelige situaties rondom (een vermoeden van) kindermishandeling. De meldcode verwacht dat u in staat bent signalen te herkennen als mogelijke aanwijzingen voor kindermishandeling.

Het Afwegingskader

Vanaf 1 juli 2018 wordt er gewerkt met het Afwegingskader behorend bij de KNOV Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Op 1 januari 2019 is het afwegingskader formeel in werking getreden. Het Afwegingskader beschrijft welke situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld dermate ernstig zijn dat naar professionele normen een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is.

De wettelijke plicht om een afwegingskader op te nemen in de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is beschreven in het besluit van de Rijksoverheid van 23 juni 2017 tot wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Alle beroepsgroepen die onder de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vallen dienen een afwegingskader op te stellen. De verloskundigen vormen een beroepsgroep die daaronder valt en heeft daarmee de plicht te werken met de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld uit 2019. Hierin is het afwegingskader opgenomen.

Dit afwegingskader ondersteunt een verloskundige met vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling in stap 4 en 5 van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bij:

 • het beslissen of een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is en, vervolgens
 • beslissen of het zelf bieden/organiseren van hulp (óók) mogelijk is.

​Veilig Thuis

Veilig Thuis is de opvolger van de Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld (ASHG's) en Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK's). Sinds 1 januari 2015 zijn zij opgegaan in één overkoepelende organisatie.

Met de invoering van de veranderde meldcode per 1 januari 2019 verandert ook de werkwijze van Veilig Thuis. In onderstaand overzicht met veelgestelde vragen vindt u informatie over deze veranderde werkwijze en wat dat voor u als professional inhoudt. U vindt in dit document informatie over

 • de stappen van de Meldcode
 • de werkwijze van Veilig Thuis bij meldingen op basis van eenmalige of kortdurende contacten
 • de werkwijze van Veilig Thuis bij meldingen op basis van langdurige of doorlopende contacten
 • de mogelijkheden voor samenwerking met Veilig Thuis
 • de radarfunctie van Veilig Thuis

Naar overzicht Veelgestelde vragen Veranderde werkwijze Veilig Thuis

Meer informatie

Meer informatie over de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. De onderstaande links helpen u verder.

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur