KNOV Winkelmandje (0) Menu

CAO's

Gepubliceerd: 02 oktober 2013, laatste update: 23 oktober 2013

CAO ziekenhuizen

CAO-Ziekenhuizen 2014 - 2016

De nu geldende CAO Ziekenhuizen kunt u downloaden van en bestellen via de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

Meer informatie

In hoofdstuk 8 van de CAO-Ziekenhuizen wordt aangegeven op welke wijze werknemers in ziekenhuizen bepaalde tijd- of geldbronnen kunnen ruilen voor bepaalde ándere tijd- of gelddoelen. Als de werknemer van dit meerkeuzesysteem gebruik wil maken, moet zij tijdig aangeven welke bronnen zij in het komend kalenderjaar tegen welke doelen wil uitruilen. De contributie van de beroepsvereniging is een doel waaraan via deze regeling geld besteed kan worden. Het voordeel zit hierin, dat de contributie dan van het brutosalaris wordt betaald. Bronnen die voor deze betaling gebruikt kunnen worden zijn: de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering, de overwerkvergoeding, de onregelmatigheidstoeslag, gratificaties en andere uitkeringen en toeslagen. De contributie kan ook met tijd worden betaald. Als bronnen gelden dan o.a. de extra verlofuren op basis van de 55+ regeling en vakantie-uren bóven het wettelijke minimum, afhankelijk van de hoogte van het salaris kan de contributie met circa 11 tot 15 vakantie-uren worden betaald.

CAO-Universitair Medische Centra 2015 - 2017

De nu geldende CAO UMC 2015-2017 kunt u downloaden via FBZ.

Meer informatie

Hoofdstuk 18 van de CAO voor Universitair Medische Centra regelt de wijze waarop hier van het meerkeuzemodel arbeidsvoorwaarden gebruik gemaakt kan worden.

De CAO-UMC heeft geen mogelijkheid om 'tijd-voor-geld’ te ruilen. Hier kunnen dus geen vakantie- of overwerkuren worden ingeruild. Wél kan 'geld-voor-geld’ worden geruild. Het gaat dan om een door de werkgever in overleg met de Ondernemingsraad vastgestelde regeling voor onder meer een fietsplan, kinderopvang, en/of betaling van de contributie voor een beroepsvereniging. Als bronnen voor deelname aan zo’n regeling gelden onder meer het salaris, de vakantie-uitkering, eindejaarsuitkeringen, overwerk- en waarneemvergoedingen en gratificaties.

CAO vergoedingsregeling KNOV contributie

In bijgaand overzicht wordt voor de CAO Gezondheidscentra, CAO Ziekenhuizen en CAO UMC aangegeven of u als lid van de KNOV in aanmerking kan komen, al dan niet gedeeltelijk, voor vergoeding van het KNOV lidmaatschap.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 030 282 31 00* of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur

*Per 1 oktober 2019 wijzigt dit telefoonnummer in: 030 369 09 00