KNOV Winkelmandje (0) Menu

Positionering klinisch verloskundigen

Gepubliceerd: 18 september 2013, laatste update: 09 oktober 2014

Stuurgroep KNOV-NVOG klinisch verloskundigen

De Stuurgroep KNOV-NVOG klinisch verloskundigen beoogt, in goede samenwerking tussen de twee beroepsverenigingen, een aantal zaken te regelen voor de klinisch verloskundigen.

1.Het formaliseren van de positie van de klinisch verloskundige binnen de wet- en regelgeving

2.Het geven van een kader voor de rol, plaats en positie van de klinisch verloskundige binnen de klinische setting;

3.Het opzetten van een specialistenregister

  • Eindrapport werkgroep KNOV-NVOG, november 2010 (237 KB alleen voor leden)

Landelijk opleidingsprofiel klinisch verloskundigen

Het opleidingsprofiel beschrijft de kaders waaraan de toekomstige opleidingen klinische verloskunde moeten voldoen. Het bouwt voort op de documenten Eindrapport KNOV-NVOG werkgroep klinisch verloskundige, Beroepsprofiel klinisch verloskundige en Leidraad voor protocol positie klinisch verloskundige.

Leidraad protocol klinisch verloskundigen

De leidraad protocol klinisch verloskundigen is een hulpmiddel om de positie van de klinisch verloskundige te verduidelijken en te verstevigen.  De leidraad beschrijft de huidige juridische situatie en adviseert het aanleren en onderhouden van vaardigheden te ondersteunen door het gebruik van bekwaamheidsverklaringen.

In september 2014 organiseerde de stuurgroep KNOV & NVOG klinisch verloskundigen in verschillende regio's voorlichtingsbijeenkomsten over de leidraad protocol klinisch verloskundigen. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten werd aandacht besteed aan de implementatie van de leidraad.

  • Presentatie voorlichtingsbijeenkomst protocol KV (3 MB alleen voor leden)
  • Leidraad protocol klinisch verloskundigen (661 KB alleen voor leden)

Portfolio voor klinisch verloskundigen

Wat is een portfolio? 
Het portfolio biedt ondersteuning bij het krijgen van overzicht in de bekwaamheden van werkzame klinisch verloskundigen en kan gebruikt worden bij het inwerken van nieuwe collega’s. Het portfolio met bekwaamheidsverklaringen zorgt voor verbetering van de juridische positie van de klinisch verloskundige op de werkvloer. Het portfolio kan een bijdrage leveren bij het beschrijven van de medische taken en het vastleggen van het bekwaamheidsniveau van de klinisch verloskundige aangepast op uw lokale situatie. Het portfolio wordt u aangereikt en het gebruik ervan is vrijblijvend.

De werkgroep portfolio
De werkgroep portfolio heeft dit portfolio gebaseerd op verscheiden documenten die de afgelopen jaren zijn verschenen om de positie van de klinisch verloskundigen te beschrijven en heeft verschillende experts voor feedback geconsulteerd. De werkgroep wilt het portfolio graag evalueren en wilt u dan ook vragen indien u gebruik maakt van het portfolio in de eerste periode het gestelde bekwaamheidsniveaus en het aantal uitgevoerde handelingen goed te registreren.

De stuurgroep KNOV-NVOG Klinisch verloskundigen
De leidraad protocol KV adviseert en stimuleert het aanleren en onderhouden van vaardigheden te ondersteunen door het gebruik van bekwaamheidsverklaringen. Vanuit dit advies ondersteunt de stuurgroep dit initiatief en adviseert de verschillende zorgprofessionals aan de slag te gaan met het portfolio.

Evaluatie portfolio eerste kwartaal 2015!
Het doel van de evaluatie is het portfolio te toetsen en aan te passen aan de wensen van het werkveld en de medische taken en vaardigheden te inventariseren. De werkgroep zal in het eerste kwartaal van 2015 contact opnemen met uw ziekenhuis opnemen om het gebruik te evalueren.

Vragen, opmerkingen en/of suggesties?
Mail dan naar: helpdesk@knov.nl

  • Portfolio met bekwaamheidsverklaringen klinisch verloskundigen (191 KB alleen voor leden)

Specialistenregister klinisch verloskundigen

Het specialistenregister waarborgt het deskundigheidsterrein van de klinisch verloskundigen binnen het ziekenhuis. De wettelijke beschermde titel ‘Klinisch verloskundige’ mag uitsluitend worden gevoerd na registratie in het specialistenregister. De stuurgroep voert momenteel gesprekken met VWS en andere partijen om instelling van het specialistenregister te realiseren, rond eind 2015 hopen we gerealiseerd te hebben.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur