KNOV Winkelmandje (0) Menu

Mediators en coaches

Gepubliceerd: 11 september 2013, laatste update: 30 oktober 2019

Coaches

Een coach is er voor u als individu of voor het team. Bij coaching is er geen sprake van conflictbemiddeling, dit is het grootste verschil met mediation. Een coach kan echter wel helpen tijdens een conflict. Hij/zij staat u terzijde, luistert en structureert.

Teamcoaching

Teamcoaching kan worden ingezet wanneer een team beter wilt leren samenwerken. Onderwerpen zijn dan onder andere:

Lees meer..

 • Elkaar aanspreken (feedback geven en ontvangen)
 • Belangrijke veranderingen in de maatschap
 • Onderlinge communicatie verbeteren
 • Kennis, kwaliteiten en ervaring benutten binnen de maatschap
 • Visie bespreekbaar maken en de consequenties daarvan voor het werk in de maatschap (korte en lange termijn).

Individuele coaching

Een coach helpt u om uw doel te verduidelijken en onderzoekt samen met u wat er nodig is om dat doel te bereiken. Individuele coaching kan nuttig zijn als u:

Lees meer..

 • Inzicht wilt krijgen in uw kwaliteiten
 • Balans wilt brengen in uw leven
 • Persoonlijke ondersteuning wilt bij uw functioneren in de praktijk
 • Ondersteuning wilt tijdens een conflict in de maatschap
 • Behoefte hebt aan begeleiding bij traumaverwerking

De KNOV heeft een lijst met coaches die goed bekend staan binnen de beroepsgroep. Zij hebben ervaring met de voorkomende problematiek in onze beroepsgroep.

Deze informatie is alleen voor leden

Log in en krijg direct toegang tot alle informatie

Inloggen

Kosten en vergoedingen

Het eerste consult bij een mediator of coach is gratis. Het betreft dan een telefonisch contact of een eerste contact waarbij de vrager naar de mediator komt. De tijdsduur is maximaal 1 uur. Hierna brengt de mediator of coach een tarief in rekening voor zijn of haar diensten.
Bij uw rechtsbijstandverzekering kunt u ook de kosten voor mediation verzekeren. Een rechtsbijstandverzekering dekt immers de kosten van rechtshulp en advies als u die nodig heeft. Bij het afsluiten/aanpassen van uw rechtsbijstandsverzekering moet u echter expliciet navragen of:

 • de kosten van mediation inderdaad zijn gedekt
 • u vrij bent om zélf een mediator in te schakelen
 • deze mogelijkheden ook gelden bij geschillen binnen de maatschap
De KNOV heeft voor haar leden een marktverkenning uitgevoerd. Daaruit kwam naar voren dat het kantoor Maarten Sikking en Sibbing & Wateler C.S. een rechtsbijstandsverzekering aanbiedt waarin mediation is opgenomen. Hetzelfde geldt voor de VVAA.
In sommige gevallen is er een mogelijkheid om via de rechtsbijstandverzekering een vergoeding te krijgen voor coaching.

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid