KNOV Winkelmandje (0) Menu

Peildata

Gepubliceerd: 29 augustus 2013, laatste update: 23 december 2014

Tot nu toe is de peildatum voor het declareren van de verloskundige zorg de dag waarop de bevalling plaatsvindt. De Zorgverzekeringswet schrijft echter voor dat de kosten van (verloskundige) zorg moeten worden toegerekend aan het jaar waarin de zorg is begonnen, tegen het tarief dat geldt bij aanvang van de zorg en bij de zorgverzekeraar waarbij de cliënte bij aanvang van de zorg is aangesloten.

Met ingang van 2015 moeten verloskundigen bij het declareren aan deze verplichting voldoen. Dit is nieuw en in overeenstemming met de Zorgverzekeringswet.

Nieuwe regeling

Dit betekent dat de declaraties voor de zorg die op of na 1 januari 2015 starten, moeten worden gestuurd naar de verzekeraar die bij aanvang van de zorg de verzekeraar is tegen het tarief dat geldt bij de start van de zorg. Controle op verzekeringsrecht (COV) is alleen op de datum start zorgtraject. De nieuwe systematiek geldt alleen voor nieuwe gevallen vanaf 1 januari 2015. Zorg die in 2014 start en in 2015 eindigt wordt volgens de huidige systematiek (declaratiedatum = datum bevalling met het dan geldende tarief) afgehandeld.

De declaratieafspraken voor verloskundige zorg startend vanaf 1 januari 2015 zijn als volgt:

Tijdens het eerste bezoek 

 • De verloskundige checkt alleen tijdens het eerste cliëntenbezoek via Controle op Verzekerdenrecht of de cliënte op dit moment daadwerkelijk verzekerd is. 

Na afsluiten van de al dan niet volledige zorg

 • Voor volledige (prenatale, natale en postnatale) en niet volledige zorg geldt de datum van de start van de verloskundige zorg als peildatum voor het tarief én voor de verzekeraar die de declaratie zal betalen.
 • De verzekeraar waar de cliënte bij de start van de zorg verzekerd is, vergoedt de declaratie; dat geldt ook als de cliënte in de periode voor de bevalling van verzekeraar is veranderd. 

Als de cliënte is verwezen en na de bevalling weer onder zorg terugkomt bij de verloskundige.

(er is alleen geheel of gedeeltelijk prenatale zorg én de postnatale zorg is verleend): 

 • Dan geldt de datum van de start van de prenatale zorg als peildatum voor het tarief én de zorgverzekeraar van de prenatale zorg.
 • Dan geldt de datum van de start van de postnatale zorg als peildatum voor het tarief én de zorgverze­keraar van de postnatale zorg.
 • Als het in beide gevallen dezelfde verzekeraar is dan gaat de declaratie met twee declaratieregels (eventueel met deeltarieven uit twee opeenvolgende jaren) naar deze verzekeraar.
 • Als het niet dezelfde verzekeraar is dan stuurt de verloskundige deeldeclaraties naar de twee afzonderlijke verzekeraars. 

Voor volledige (prenatale, natale en postnatale) zorg geldt de start van de volledige zorg als peildatum voor het tarief én voor de verzekeraar die de declaratie zal betalen.

 • Casus peildata declaratie zorg (16 KB alleen voor leden)

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid