KNOV Winkelmandje (0) Menu

Controle op verzekeringsrecht (COV)

Gepubliceerd: 29 augustus 2013, laatste update: 23 oktober 2013

Met de Vektis-standaard Controle Op Verzekeringsrecht (COV) is na te vragen bij welke zorgverzekeraar(s) de cliënt verzekerd is voor de basisverzekering en/of een aanvullende verzekering (AV). Ook wordt de naam van het betreffende AV-pakket getoond. De standaard COV is beschikbaar op de website van Vektis.

Het is belangrijk om via Vecozo of soortgelijke organisatie te controleren óf en wáár een cliënt verzekerd is. Uit zo’n controle kan blijken dat de verzekering tijdelijk is gestopt vanwege een betalingsachterstand. In dat geval wordt de verzekering weer van kracht als de cliënte een betalingsregeling heeft getroffen.

Onverzekerden en wanbetalers

Onverzekerde cliënten hebben recht op medisch noodzakelijke zorg, ongeacht hun financiële situatie. Onverzekerden moeten zelf hun rekening betalen, indien nodig door een betalingsregeling te treffen. Alle Nederlanders zijn wettelijk verplicht een zorgverzekering af te sluiten. De Rijksoverheid spoort mensen op die niet verzekerd zijn. Als ze na 2 waarschuwingen en boetes nog steeds niet verzekerd zijn, sluit het CVZ een zorgverzekering voor ze af. De premie van deze verzekering wordt ingehouden op het loon, de uitkering of een andere bron van inkomsten.

Mensen die wel een verzekering hebben maar niet betalen worden ook aangepakt. Zorgverzekeraars bieden verzekerden die de premie voor hun zorgverzekering niet betalen een betalingsregeling aan. Bij een premieachterstand van 6 maanden meldt de zorgverzekeraar de wanbetalers aan bij het CVZ (College voor Zorgverzekeringen). Het CVZ houdt het geld dan in op hun inkomen. Iemand met een betalingsachterstand kan zijn zorgverzekering niet opzeggen en blijft dus wel gewoon verzekerd, waardoor zorgaanbieders hun declaraties gewoon vergoed krijgen.

Financieringsregeling zorg ongedocumenteerde zwangeren

De financieringsregeling voor de zorg voor ongedocumenteerde zwangeren die zelf de kosten van de zorg niet kunnen dragen wordt uitgevoerd via het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Zowel verloskundigen in de eerste lijn als ziekenhuizen kunnen hier een beroep op doen als blijkt dat de ongedocumenteerde cliënte niet in staat is om te betalen. De zorg aan ongedocumenteerden kan voor 100% worden gedeclareerd. Dit kan gedaan worden door alle verloskundigenpraktijken en ziekenhuizen in Nederland.

Zorgverzekeringslijn.nl

De Zorgverzekeringslijn.nl informeert en adviseert verschillende bevolkingsgroepen over de verplichte zorgverzekering. Zorgverzekeringslijn.nl vormt de schakel tussen wanbetalers en (on)verzekerden enerzijds en zorgverzekeraars, gemeenten en hulpverlenende instanties anderzijds.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid