KNOV Winkelmandje (0) Menu

Verminderde beschikbaarheid of bereikbaarheid tweede lijn, tarief

Gepubliceerd: 29 augustus 2013, laatste update: 20 december 2019

Verloskundigen moeten alert reageren bij concentratiebewegingen van de tweede lijn. In het belang van zwangeren en hun keuzevrijheid blijft behoud van acute tweedelijns verloskundige zorg in ziekenhuizen binnen de vastgestelde maximale bereikbaarheidsnorm van belang. De NZa heeft voor eerstelijns verloskundigen een moduletarief vastgesteld bij structureel verminderde beschikbaarheid of bereikbaarheid van de tweede lijn.

Verloskundigen hebben te maken met concentratie van tweedelijns verloskundige zorg. Doordat de afstand tot de patiënt groter is geworden, is thuis bevallen niet meer mogelijk. De verloskundige moet in die gevallen werkzaamheden verrichten en/of kosten maken (voor onder meer assistentie, reizen en waarneming) om verloskundige zorg vanuit de eerste lijn te kunnen blijven bieden.

De NZa gaat ervan uit dat de tarieftoeslag van maximaal 40 procent slechts overeengekomen wordt als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • De toeslag op de reguliere tarieven dient ter dekking van aanvullende maatregelen of werkzaamheden vanuit de eerste lijn, veroorzaakt door een structureel verminderde beschikbaarheid of bereikbaarheid van de tweede lijn.
  • De toeslag kan alleen in rekening worden gebracht als de structureel verminderde beschikbaarheid en bereikbaarheid geldt voor een aanzienlijk deel van de populatie van de betreffende verloskundige praktijk.
  • De aanvullende maatregelen en/of werkzaamheden zijn erop gericht om de verloskundige activiteiten zo lang mogelijk vanuit de eerste lijn uit te voeren, daar waar het alternatief alleen een vroegtijdige overdracht aan de tweede lijn is.
  • De toeslag kan alleen in rekening worden gebracht als de zorgverlener met de zorgverzekeraar van de cliënt hiertoe een overeenkomst heeft. In deze overeenkomst worden zowel de aanvullende eerstelijns verloskundige maatregelen en/of werkzaamheden vastgelegd als de hoogte van de in rekening te brengen toeslag.

Kortom: voor het tarief is noodzakelijk dat een overeenkomst met een zorgverzekeraar is gesloten en dat overeenstemming is bereikt over een degelijke business case.

Deze informatie is alleen voor leden

Log in en krijg direct toegang tot alle informatie

Inloggen

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid