KNOV Winkelmandje (0) Menu

Achterwacht-, passanten- en verzuimtarief

Gepubliceerd: 29 augustus 2013, laatste update: 14 augustus 2014

Geen verzuimtarief

Er is voor verloskundigen geen tarief beschikbaar om in rekening te brengen bij cliënten die zonder tijdige afmelding wegblijven van een afspraak. Voor volledige verloskundige zorg geldt een abonnementstarief. Dit betekent dat de NZa de prijs/prestatie reguleert. Het bij de cliënte of de verzekeraar in rekening brengen van extra verrichtingen, zoals het verzuimtarief, is daarom niet (goed) mogelijk. Wel kunt u de cliënte er op wijzen dat goede zorgverlening staat of valt met het nakomen van afspraken over en weer.

Achterwachttarief

De KNOV adviseert verloskundigen om afspraken te maken over achterwacht. Het is nuttig om een achterwachtregeling altijd schriftelijk vast te leggen. Er is niet apart een achterwachttarief vastgesteld. Dit neemt niet weg dat verloskundigen hierover zelf afspraken kunnen maken, ongeacht of de achterwacht intern danwel met andere verloskundigen praktijken is vormgegeven. Dat praktijkhouders/waarnemers onderling afrekenen als zij gehoor hebben moeten geven aan een oproep tijdens achterwacht, staat hier los van.

Bij waarneming speelt dat diensten worden vergoed met een vast bedrag naar rato van het aantal zorgeenheden inclusief achterwacht. Een waarnemer die dienst doet hoeft niet te betalen voor de achterwacht die voor haar beschikbaar is. Omgekeerd krijgt de waarnemer geen vergoeding als zij zelf achterwacht is. Dit is ongeacht hoe de achterwacht geregeld is (binnen de praktijk of met een of meer buurpraktijken). Wanneer een verloskundige in loondienst tijdens een achterwachtdienst werk moet verrichten, bijvoorbeeld een bevalling moet begeleiden, dan moet dit als overwerk worden gezien. Hiervoor moet een compensatie in tijd of geld worden geregeld.

Geen passantentarief

Voor passanten wordt geen landelijk tarief vastgesteld. Naar de mening van de NZa (2007) gaat het hier om verplaatste zorg en niet om overgedragen zorg. Dit betekent dat de betreffende verloskundigen onderling vrij zijn om hier passende afspraken over te maken.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid