KNOV Winkelmandje (0) Menu

Preconceptieconsult

Gepubliceerd: 04 september 2013, laatste update: 07 september 2016

De NZa heeft op verzoek van de KNOV een prestatie met tarief voor het preconceptieconsult (korter of langer dan 20 minuten) voor verloskundigen vastgesteld. De vrouw moet het initiatief nemen tot dit consult en haar individuele zorgvraag formuleren.

In het preconceptieconsult op verzoek wordt het geheel aan maatregelen ter bevordering van de gezondheid van vrouwen met een kinderwens besproken. De verloskundige (praktijk) mag bekend maken dat zij preconceptiezorg aanbiedt (ook op de website). Hierbij kunt u uitleggen wat preconceptiezorg inhoudt zodat dit de vrouw helpt haar zorgvraag te formuleren. Het is niet toegestaan algemene preconceptiezorg-bijeenkomsten te organiseren en als preconceptieconsulten te declareren.

Contractering

Het I-VOZ bespreekt deze nieuwe prestatie met de zorgverzekeraars zodat u dit tarief kan declareren vanaf 1 januari 2017. De softwareleveranciers wordt gevraagd de prestatie op te nemen in het declaratiesysteem.

Standpunt Preconceptiezorg

In 2005 is het Standpunt Preconceptiezorg van de KNOV verschenen. De KNOV ondersteunt en volgt op dit moment de NHG standaard Preconceptiezorg die in 2014 is verschenen. De NHG standaard wordt aangehouden totdat begin 2017 de Preconceptie-Indicatie-Lijst (PIL) zal verschijnen die multidisciplinair ontwikkeld is in samenwerking met het College Perinatale Zorg.

Overzicht aanbieders

Op deverloskundige.nl is de tool 'zoek een verloskundige' beschikbaar. Deze tool geeft onder andere inzicht in welke praktijken bij u in de buurt preconceptiezorg aanbieden. Indien u de cursus Preconceptiezorg heeft gevolgd of u verklaart zich bekwaam om preconceptiezorg aan te bieden kunt u in de lijst met aanbieders geplaatst worden.

Het advies van de KNOV is echter wel om de cursus te volgen. U kunt hier informatie over aanvragen bij de initiële opleidingen.

Stuur een e-mail naar de ledenadministratie, leden@knov.nl, om u op de lijst van aanbieders te laten plaatsen.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Lees ook:

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid