KNOV Winkelmandje (0) Menu

Counseling, NT-meting en SEO prenatale screening

Gepubliceerd: 04 september 2013, laatste update: 18 december 2014

De NZa heeft de tariefbeschikking afgegeven met de maximumtarieven voor prenatale screening per 1 januari 2015. De tarieven voor prenatale screening zijn als volgt.

Omschrijving Tarief Vektis prestatiecode
Counseling € 41,90 1610
NT-meting met medische indicatie bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap (incl. hormoonbepaling) € 161,96 1625
NT-meting zonder medische indicatie bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap (incl. hormoonbepaling) € 161,96 1626
NT-meting met medische indicatie bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap € 98,74 1627
NT-meting zonder medische indicatie bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap € 98,74 1628
Structureel Echoscopisch Onderzoek bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap (SEO; incl. opslag ad € 17,91) € 159,87
    
1612
Structureel Echoscopisch Onderzoek bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap (SEO; incl. opslag) € 141,97
     
1622

De combinatietest voor cliënten zonder medische indicatie zit niet in de basisverzekering. De cliënt zal in dat geval de NT-meting en de serumscreening meestal zelf moeten betalen. In sommige aanvullende verzekeringen is dit vaak wel opgenomen.

Opslag SEO-tarief

Vanaf 2013 wordt een bedrag (€ 17,91) afgedragen. Over de wijze van afdracht is met de Regionale Centra afgesproken dat dit per kwartaal achteraf op basis van de verrichte aantallen zal plaatsvinden. Uw Regionale Centrum voor Prenatale Screening zal u verder informeren.

Vergoeding voor counseling prenatale screening aan zelfstandige waarnemer of werknemer

Een vergoeding aan een waarnemer op basis van (een deel van) het tarief voor counseling, is niet verdisconteerd in het KNOV-advies voor de waarneemvergoeding. In het 'Informatieblad Vergoeding counseling Prenatale Screening voor waarnemers en werknemers' staat hoe eventueel een vergoeding kan worden overeengekomen tussen praktijkhouder en waarnemer:

  • Hanteer het spreekuurtarief voor het extra werk aan counseling (geen berekening, wel registreren van de extra uren)
  • Neem de counseling mee in de berekening van het aantal zorgeenheden. Reken met de uitkomst verder volgens het KNOV-advies voor de waarneemvergoeding en de berekeningsmodule op de site (eenmalig een berekening, geen registratie van de extra uren)

Deze informatie is alleen voor leden

Log in en krijg direct toegang tot alle informatie

Inloggen

Meerlingenzwangerschap

Voor zowel het SEO als de nekplooimeting geldt dat de tijd die het onderzoek kost, afhangt van het aantal foetussen. Voor zowel het SEO als de NT-meting geldt dus in (bijvoorbeeld) het geval van een tweeling: tweemaal declareren. Dit geldt niet voor de serumtest.

Contracten

Counseling en uitvoering van screeningsecho's vallen onder de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO). Dit betekent dat dit uitgebreide informatiegesprek en deze testen alleen uitgevoerd mogen worden als de uitvoerder een contract met een vergunninghouder heeft (dit zijn de Regionale Centra voor prenatale screening).

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid