KNOV Winkelmandje (0) Menu

Achterstandstarief

Gepubliceerd: 29 augustus 2013, laatste update: 02 oktober 2019

Op basis van extern onderzoek in 2010 (door Research voor Beleid) blijft het speciale tarief voor verloskundige zorg voor cliënten uit achterstandswijken gehandhaafd. Dit bevat een structurele component van 23 procent.

In het informatieblad 'Achterstandstarief 2017' wordt de compensatie voor verloskundigen die zorg verlenen aan cliënten die wonen in achterstandsbuurten nader toegelicht. Hierin wordt vermeld wat de relatie is met het salaris van de verloskundige in loondienst.

Deze informatie is alleen voor leden

Log in en krijg direct toegang tot alle informatie

Inloggen

Peildatum

Bij het vaststellen van de achterstandswijken wordt volledig aangesloten bij de regeling zoals getroffen voor de huisartsen. Voor de toepassing van het achterstandstarief gaat het om de woonadressen van de cliënten. De tussen de KNOV en ZN overeengekomen peildatum geldt als datum waarop wordt bepaald of een cliënte woonachtig is in een achterstandsbuurt.

De Zorgverzekeringswet schrijft voor dat de kosten van (verloskundige) zorg moeten worden toegerekend aan het jaar waarin de zorg is begonnen, tegen het tarief dat geldt bij aanvang van de zorg en bij de zorgverzekeraar waarbij de cliënte bij aanvang van de zorg is aangesloten.

Lijst met achterstandsbuurten 2019

De lijst met achterstandsbuurten wordt periodiek geactualiseerd. De postcodelijst is hier te vinden. Valt een cliënte niet in deze postcodegebieden, dan is er geen aanspraak op het verhoogde tarief.

Uitleg achterstandsbuurtenlijst

In achterstandsbuurten is het gemiddelde inkomen laag. Er wonen relatief veel mensen met een uitkering of pensioen. Het percentage niet-westerse allochtonen is hoog en er zijn veel adressen op een klein oppervlak. Cliënten uit deze buurten doen vaker een beroep op de huisarts en de verloskundige dan cliënten uit andere buurten, ze komen vaak met complexere problemen, veel ook met een sociaal karakter. Hierdoor neemt de werkdruk toe. Voor een rechtvaardige verdeling van deze extra middelen identificeert het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) de achterstandsbuurten op grond van CBS-gegevens over:

  • het percentage 'niet-actieven’
  • lage inkomens
  • het aantal adressen in de buurt
  • het percentage niet-westerse allochtonen

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid