KNOV Winkelmandje (0) Menu

Vreemdelingenwet en koppelingswet

Gepubliceerd: 28 augustus 2013, laatste update: 21 september 2015

In ons land verblijven illegalen en andere vreemdelingen, die zich op grond van hun verblijfsstatus door de Koppelingswet niet kunnen verzekeren tegen ziektekosten. Vaak kunnen ze de nodige zorg ook niet zelf betalen.

Toch hebben zij recht op medisch noodzakelijke zorg. Medisch noodzakelijke zorg is alle zorg die een arts of verloskundige noodzakelijk acht. In de Vreemdelingenwet (artikel 8b, lid 2) wordt een aantal gevallen van medisch noodzakelijke zorg zelfs expliciet genoemd:

  • In geval van levensbedreiging of verlies van essentiële functies
  • In het belang van de volksgezondheid, bijvoorbeeld behandeling van infectieziekten of acute psychiatrische zorg
  • Voor zwangerschap en geboorte, preventieve jeugdgezondheidszorg en vaccinaties

E- learning cursus zorgverlening voor ongedocumenteerden/illegalen

De e-learning gezondheidszorg voor ongedocumenteerden van de Johannes Wier Stichting geeft verloskundigen handvatten voor zorgverlening aan ongedocumenteerden/illegalen en inzicht in de wijze waarop de toegang tot de zorg voor ongedocumenteerden geregeld is in Nederland.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid