KNOV Winkelmandje (0) Menu

Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Gepubliceerd: 28 augustus 2013, laatste update: 21 september 2015

Op 1 april 1995 werd de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) van kracht. Op nog niet bekende termijn zal ook een nieuwe Wet inzake Patiëntenrechten van kracht worden. In de WGBO worden de rechten en plichten van de zorgverlener en cliënte geregeld. De zorgverlener is verplicht de juiste zorg op een respectvolle wijze aan te bieden. De cliënte heeft als plicht de zorgverlener de juiste informatie te geven en mee te werken. De wet is vooral gericht op versterking van de positie van de cliënt.

De belangrijkste onderwerpen in de wet

 • Informatieplicht: de verloskundige geeft haar cliënte alle informatie die nodig is om op een verantwoorde manier beslissingen te kunnen nemen over haar gezondheid en haar behandeling;
 • Toestemmingsvereiste: voor iedere verloskundige behandeling is vooraf toestemming van de cliënte nodig;
 • Dossierplicht: de verloskundige is verplicht een medisch dossier van iedere cliënte bij te houden;
 • Bewaarplicht: deze dossiers moeten vijftien jaar worden bewaard, of langer;
 • Privacybescherming: aan derden mag alleen informatie worden verstrekt na uitdrukkelijke toestemming van de cliënte.

Toestemmingsformulier opvragen medische gegevens

Deze informatie is alleen voor leden

Log in en krijg direct toegang tot alle informatie

Inloggen

Rechten cliënte

 • Recht op inzage en afschrift van het medisch dossier, (dit betreft niet de persoonlijke aantekeningen van de verloskundige)
 • Recht op het laten vernietigen van gegevens
 • Recht op niet-weten, dit is het recht van een patiënt om niet over zijn gezondheidstoestand geinformeerd te worden
 • Recht op bescherming van de privacy bij de overdracht van gegevens

Minderjarigen

In het algemeen zijn mensen in Nederland handelingsbekwaam als ze 18 jaar zijn. De WGBO kent voor minderjarigen een uiterst ingewikkelde regeling. Op basis van de WGBO is wat minderjarigen betreft een onderscheid te maken naar de leeftijdsgrenzen 0-11 jaar, 12-15 jaar en 16-17 jaar. De KNOV heeft over dit onderwerp een informatieblad opgesteld.

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid