KNOV Winkelmandje (0) Menu

Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM)

Gepubliceerd: 28 augustus 2013, laatste update: 23 oktober 2013

Met behulp van de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM) is het mogelijk toekomstramingen te maken voor de zorgvraag in de eerste lijn. De online zorgvraagmonitor is daarnaast te gebruiken als toolkit om de eerstelijnszorg in een wijk of regio beter af te stemmen op de huidige vraag van patiënten.

Vraag naar zorg

Met de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM) is het mogelijk om de vraag te berekenen naar verloskundige zorg, huisartsenzorg, farmaceutische zorg, fysiotherapeutische zorg, eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, oefentherapie en diëtetiek. De vraag is gebaseerd op de bevolkingssamenstelling van de gemeente, wijk of buurt.

Beschikbaarheid en bereikbaarheid eerstelijnszorg

De zorgvraagmonitor is bedoeld voor organisaties die zich bezighouden met de beschikbaarheid en bereikbaarheid van eerstelijnszorg op lokaal niveau zoals gemeenten, regionale ondersteuningsstructuren, verzekeraars en regionale patiënten- en consumentenorganisaties. Maar daarnaast is de VAAM ook te gebruiken als een hulpmiddel om te bepalen waar u zich het beste kunt vestigen.

Gebruik VAAM

De monitor is door iedereen kosteloos te gebruiken. Per buurt, wijk of gemeente worden de demografische gegevens en de zorgvraag kwantitatief in beeld gebracht. Ook wordt voor verschillende groepen cliënten een aantal kwalitatieve aandachtspunten aangegeven. De gegevens over de bevolkingsomvang en bevolkingssamenstelling van buurt en wijk zijn gebaseerd op de meest actuele gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek.

Meer informatie

Raadpleeg de VAAM.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid