KNOV Winkelmandje (0) Menu

Integrale bekostiging

Gepubliceerd: 23 augustus 2013, laatste update: 09 juli 2020

Update Integrale bekostiging

De NZa heeft op 8 juli 2016 het beleid voor de integrale bekostiging van geboortezorg gepubliceerd.

Vanaf 1 januari 2017 is het mogelijk om te starten met integrale bekostiging van de geboortezorg. Dat kan zowel via de experimenteerbeleidsregel integrale bekostiging, als via de beleidsregel innovatie. De huidige bekostiging blijft tevens in stand. De invoering van integrale bekostiging kan alleen op vrijwillige basisen is voor die regio's die er echt klaar voor zijn. VWS en minister Schippers gaan bij zorgverzekeraars de noodzaak benadrukken om de landelijke kaders te volgen. Minister heeft laten weten dat integrale bekostiging zorgvuldig moet gebeuren en geen medicalisering in de hand mag werken.

De KNOV heeft de afgelopen jaren hard gepleit voor een zorgvuldige en gefaseerde invoering van andere bekostigingsvormen. De financiering vormt het sluitstuk van de samenwerking. Eerst dient de integrale zorg op inhoud te worden vormgegeven, In het AO van 23 juni zijn de kaders voor het experimenteren met integrale bekostiging al duidelijk gemaakt. Deze zijn in het VAO van 7 juli verder bekrachtigd.

De KNOV is van mening dat er pas over landelijke invoering van integrale bekostiging kan worden besloten als er goede experimenten zijn geweest die ook geëvalueerd zijn. Pas dan kan bekeken worden welke vormen van financiering de beste doelmatige en kwalitatieve zorg opleveren.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur