KNOV Winkelmandje (0) Menu

Integrale bekostiging

Gepubliceerd: 23 augustus 2013, laatste update: 09 juli 2020

Achtergrond Integrale Bekostiging

Na het eerder door de minister gevolgde NZa-advies om op korte termijn geen integrale bekostiging in te voeren, maar daar wel mee te gaan experimenteren, heeft de NZa in 2014 de module 'integrale geboortezorg' ontwikkeld en per 2015 beschikbaar gesteld. Deze module biedt ruimte ter verbetering van de kwaliteit van verloskundige zorg inclusief de bevordering van de samenwerking en professionalisering binnen de verloskundeketen. De minister verwacht dat meer regio's in 2015, 2016 en 2017 dit gaan benutten om te experimenteren met integrale bekostiging. De minister gaat ervoor zorgen dat er geen belemmeringen zijn voor zorgprofessionals om met integrale bekostiging te experimenteren. Ze stimuleert de regio's om deze kans te pakken. Voor een zorgvuldige invoering van integrale bekostiging vindt de minister het van belang te leren van de experimenten, deze lessen te verwerken in de beleidsregels van de NZa en deze op tijd beschikbaar te hebben voor de inkoop door zorgverzekeraars.

De minister heeft het RIVM gevraagd de transitie van VSV's naar geboortezorgorganisaties (juridische entiteit) en integrale bekostiging te evalueren voor wat betreft het proces van deze transitie, kwaliteit, toegankelijkheid en de kosten van de zorg. De RIVM-tussenrapportage verschijnt begin 2016 en wordt benut om per 2017 te komen tot de volwaardige optie van integrale bekostiging. De volledige rapportage met proces en uitkomstmonitor wordt begin 2018 door het RIVM opgeleverd.

Eind 2015 heeft de minister KPMG Plexus verzocht om een advies uit te brengen over de invoering van integrale bekostiging van geboortezorg vanaf 1 januari 2017. In de opdrachtomschrijving is KPMG Plexus verzocht de gevolgen van invoering en een stappenplan voor verantwoorde invoering binnen de wettelijke kaders te schetsen. Wanneer noodzakelijk zouden ook alternatieven beschreven moeten worden. Het advies dient als basis voor de in 2016 te ontwikkelen nieuwe NZa-beleidsregel voor integrale geboortezorg.

De minister heeft het definitieve KPMG-advies over Integrale Bekostiging op 7 maart 2016 aan de Kamer verzonden. De kernpunten uit dit advies zijn:

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

KNOV-regioteam: advies op maat

Voor ondersteuning bij de ontwikkeling voor de regionalisering van integrale zorg: het KNOV- regioteam.

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid