KNOV Winkelmandje (0) Menu

Integrale bekostiging

Gepubliceerd: 23 augustus 2013, laatste update: 05 april 2016

Kernpunten advies Integrale Bekostiging

De kernpunten uit dit advies zijn:

 • Reikwijdte: één breed vrij tarief van preconceptiezorg t/m alle obstetrische gynaecologische zorg
 • Prestatiestructuur: Twee deelprestaties:
  • Miskraam ≤ 16 weken
  • Zwangerschap
 • Invoering vanaf 1 januari 2017, definitieve invoering per 1 januari 2018

Een eerste overleg over het advies heeft reeds met VWS plaatsgevonden. Daarnaast hebben alle partijen hun standpunten per brief aan VWS kenbaar gemaakt. Verder wordt in de komende periode een bureau- en een bestuursoverleg tussen de velpartijen en VWS ingepland. De minister zal de Tweede Kamer vervolgens middels een voorhangbrief informeren over haar beleidskeuze en daarna een aanwijzing aan de NZa geven voor de uitvoering van het beleid. De NZa is reeds gestart met het in breed gezelschap bespreken van de implementatieagenda, voor het opstellen van de beleidsregel die uiterlijk per 1 juli 2016 gereed dient te zijn. Het een en ander is afhankelijk van de nog te geven aanwijzing door de minister.

De KNOV is bij alle processen betrokken en blijft met name inzetten op:

 • Noodzaak onderbouwing beleidskeuze:
  • Wetenschappelijk onderzoek toont juist betere uitkomsten MLC / 1,5-lijnszorg
  • Uitkomsten pilots meenemen (INCAS2 / RIVM)
  • Vraag om geboortezorgbrede MKBA
  • Go / no-go moment voorafgaand landelijke invoering
 • Behoud zelfstandig ondernemerschap
 • Haalbare overgangstermijn (3 à 4 jaar)
 • Prestatiestructuur (facultatieve prestatie met mogelijkheid tot differentiatie en deeltarieven)
 • Ondersteuning, d.m.v. breed inzetten module
 • Implementatieagenda met randvoorwaarden, met onder meer:
  • Handvatten berekeningssystematiek
  • Juridisch kader gezamenlijke verantwoordelijkheid
  • Fiscale aspecten (BTW en zelfstandigenaftrek)
  • Goodwill
  • Indicatoren
  • Eigen risico / betaling / bijdrage
  • BKZ / MBI
  • ACM-regelgeving
  • Declaratiestandaard

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • E-mail

KNOV-regioteam: advies op maat

Voor ondersteuning bij de ontwikkeling voor de regionalisering van integrale zorg: het KNOV- regioteam.

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid