KNOV Winkelmandje (0) Menu

Integrale bekostiging

Gepubliceerd: 23 augustus 2013, laatste update: 09 juli 2020

Standpunt KNOV Integrale Bekostiging

Invoering van integrale bekostiging kan alleen slagen als aan een aantal randvoorwaarden is voldaan: onder meer het behoud van de zelfstandige positie en het ondernemerschap van de verloskundigen en de keuzevrijheid van de zwangere vrouw en het goed regelen van juridische en fiscale aspecten.

Financiering vormt het sluitstuk van deze samenwerking. De KNOV wil dat eerst de resultaten van experimenten in diverse regio's worden afgewacht en met name de pilots doorgang kunnen vinden die niet binnen de beleidsmaatregel passen. Diversiteit binnen de pilots is van groot belang, om zo goed te kunnen onderzoeken wat wel en niet werkt. Pas als de resultaten hiervan bekend zijn, kan worden bekeken óf en zo ja in welke vorm integrale bekostiging landelijk moet worden ingevoerd. Daarbij geldt een overgangsperiode van minimaal drie jaar.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

KNOV-regioteam: advies op maat

Voor ondersteuning bij de ontwikkeling voor de regionalisering van integrale zorg: het KNOV- regioteam.

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid