KNOV Winkelmandje (0) Menu

Verplichtingen werkgever

Gepubliceerd: 06 september 2013, laatste update: 22 juli 2014

Arbeidsomstandigheden­wet (Arbo-wet)

Verloskundigen of verloskundige maatschappen met personeel in dienst moeten voldoen aan de Arbeidsomstandighedenwet. Het doel van de wet is te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en een acceptabel niveau van veiligheid in bedrijven. De overheid wil hiermee voorkomen dat werknemers ziek worden en gezondheidsschade oplopen.

De wet geldt voor álle werkgevers, ook verloskundige werkgevers, en kent als belangrijkste verplichtingen:

  • De werkgever voert een ziekteverzuimbeleid. Daartoe laat de werkgever zich (verplicht) bijstaan door een gecertificeerde Arbo-dienst. NB Een werkgever is verplicht de eerste 24 maanden bij ziekte het salaris door te betalen. Dit risico kunt u verzekeren, inclusief de bijbehorende werkgeverslasten zoals sociale premies die boven op het bruto salaris komen. Meestal zal er sprake zijn van een eigen risico van twee tot vier weken, waarvoor u als werkgever een reservering dient te treffen.
  • De werkgever is verplicht via een risico-inventarisatielijst de mogelijke risico’s die het werk met zich meebrengt, te inventariseren. Nadat de lijst is opgesteld dient u deze ter toetsing voor te leggen aan de Arbo-dienst. Deze verplichting geldt ook voor kleine werkgevers.
  • De verplichting een bedrijfshulpverlener aan te wijzen geldt niét voor bedrijven met minder dan 15 werknemers. In dat geval kan de werkgever zelf optreden als bedrijfshulpverlener mits hij/zij beschikt over voldoende deskundigheid en ervaring op het gebied van de risico`s die zijn vastgesteld in de reeds genoemde risico-inventarisatielijst. De werkgever moet een goede vervangingsregeling treffen.
  • Binnen de verloskundige praktijk zullen de risico’s over het algemeen beperkt zijn. Wanneer u eenmaal een risico-inventarisatie heeft gemaakt, kunt u beoordelen in hoeverre u deskundig genoeg bent om de risico’s zelf op te vangen. Pas daarna kunt u beoordelen of deelname aan een cursus bedrijfshulpverlening iets voor u is.
  • De werkgever dient de werknemers de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van een arbeidsgezondheidskundig of een arbeidsomstandighedenspreekuur. Deze diensten kunt u inkopen bij de Arbo-diensten.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur