Nieuwsbericht

31 augustus 2021

Afgelopen voorjaar heeft Perined voor de KNOV de jaarlijkse klantpreferentievragenlijst uitgezet onder alle verloskundigenpraktijken.

Deze vragenlijst geeft inzicht in het zorgaanbod, de samenwerking, voorzieningen en bereikbaarheid van de praktijk. De klantpreferentievragenlijst is onderdeel van de indicatorenset Integrale Geboortezorg (indicator 11). De resultaten van de vragenlijst zijn nu beschikbaar.

Toename online faciliteiten

Het grootste verschil ten opzichte van de resultaten van vorig jaar is te zien in online faciliteiten. Dit zal zeker samenhangen met het coronajaar. Bij 69,2% van de praktijken had de zwangere in verslagjaar 2020 altijd digitaal toegang tot haar (medisch) dossier. In 2019 was dit nog bij 52,5% van de praktijken het geval. Een grote stijging zien we in het aantal praktijken met een digitaal spreekuur of videoconsult. In 2019 bood nog slechts 10% van de praktijken dit aan, in 2020 steeg dit naar 56,9%.

Benieuwd naar alle uitkomsten? Hieronder lees je de volledige rapportage klantpreferentievragenlijst verslagjaar 2020.