Nieuwsbericht

27 september 2021

Waarom is waardegedreven geboortezorg zo belangrijk en hoe komen we aan uitkomsten die er echt toe doen? Tijdens het webinar Waardegedreven zorg van het College Perinatale Zorg (CPZ) op dinsdag 28 september worden de resultaten gepresenteerd van het project Bespreken Uitkomsten van de Zwangerschap met de Zwangere (BUZZ).

Binnen het BUZZ-project (september 2018 tot juli 2021) implementeerden zeven VSV's waardegedreven geboortezorg en gezamenlijke besluitvorming. Hun ervaringen, resultaten, tips en praktische hulpmiddelen zijn te vinden op Waardegedrevengeboortezorg.nl. Op dit vernieuwende platform voor professionals en beleidsmakers zijn vanaf 28 september nu ook de resultaten van het BUZZ-project en de implementatiehandleiding te vinden.

Een nieuwe werkwijze

Met ingebruikneming van de Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte introduceren de zeven verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV) een nieuwe werkwijze in de geboortezorg: de cliënt vult op vijf momenten een vragenlijst in, zowel tijdens haar zwangerschap als nog een half jaar na de bevalling. Op basis van haar antwoorden bespreken zij en haar verloskundige of gynaecoloog tijdens het consult hoe het met haar gaat, zowel fysiek als mentaal. Hiermee wordt beoogd dat het gesprek tussen cliënt en zorgprofessional gelijkwaardiger wordt en de zorg meer gepersonaliseerd.

Resultaten van BUZZ

Het beantwoorden van de vragen zorgt ervoor dat onderwerpen die vrouwen belangrijk vinden aan bod komen in de spreekkamer. Hierdoor kan sneller passende zorg worden ingezet. Zowel cliënten als zorgverleners ervaren het invullen en bespreken van vragenlijsten niet als een extra belasting. De VSV’s hebben twee belangrijke voorwaarden voor het implementeren van waardegedreven geboortezorg. Om uitkomsten te kunnen meten en bespreken moet er een toegankelijke data- en IT-infrastructuur zijn. Ook is een toegewijde projectleider vereist om de nieuwe werkwijze te implementeren en te borgen in de organisatie. De antwoorden op de vragen geven de geboortezorg inzicht in de gezondheidsuitkomsten van zwangere vrouwen. Ook wordt hierdoor duidelijk welke verbeteringen in de zorg of organisatie nodig zijn. Bekijk of download hier de evaluatiestudie.

In 7 stappen op weg

De Implementatiehandleiding helpt VSV’s op weg met gezamenlijke besluitvorming met uitkomstinformatie. Aan de hand van de zeven stappen van de ACTion-methodiek kunnen verloskundig zorgprofessionals de nieuwe werkwijze implementeren als onderdeel van waardegedreven geboortezorg. Bekijk of download hier de Implementatiehandleiding