Nieuwsbericht

22 oktober 2021

Het aantal praktiserende verloskundigen is de afgelopen jaren voortdurend gestegen, ook in 2021 zijn er meer verloskundigen dan het jaar ervoor, namelijk 3940 versus 3740 in 2020. Er is de laatste jaren wel sprake van minder instroom vanuit de opleiding, waardoor de vergrijzing van de beroepsgroep zich doorzet. De verloskundigen die in 2021 niet meer praktiseerden hebben in de meeste gevallen het vak te verlaten om een andere functie binnen de verloskunde te vervullen. Verzwaarde werkomstandigheden zoals onregelmatige diensten, motivatie, werksfeer, regelgeving en werkdruk zijn de belangrijkste vertrekredenen. Dit en meer blijkt uit de meest recente Nivel-peiling over de beroepsgroep verloskundigen.

De Nivel peiling laat zien hoeveel verloskundigen er in 2021 in Nederland praktiserend zijn, wat de samenstelling van de beroepsgroep is naar geslacht, leeftijd en functie en hoe de gemiddelde werkweek van verloskundigen is opgebouwd. Nivel heeft de cijfers van 2021 vergeleken met die van de vorige peiling in 2018 en presenteert ook de langetermijntrends in het aantal praktiserende en afgestudeerde verloskundigen.

Minder fulltime werkenden, maar gemiddelde werkweek per verloskundige blijft gelijk

Het percentage verloskundigen dat fulltime werkt is verder gedaald, van 51% in 2018 naar 44% in 2021. De gemiddelde werkweek van een verloskundige is met 36,3 uur wel stabiel gebleven. Wel is de tijdsbesteding aan niet-cliëntgebonden taken zoals administratie of nascholing toegenomen: in 2021 besteden verloskundigen namelijk bijna 71% van hun tijd aan cliëntgebonden taken, terwijl dit in 2018 nog bijna 82% was. Dat houdt in dat het percentage niet-cliëntgebonden taken is gegroeid van 18% in 2018 naar 29% in 2021. Dit komt overeen met veel beroepsgroepen in de zorg. Ten slotte zien we dat bijna alle verloskundigen bovenop de reguliere werkweek bereikbaarheidsdiensten doen en dat ongeveer de helft van hen ook achterwachtdiensten draait.

Fragment uit het rapport ‘Cijfers uit de Nivel-registratie van verloskundigen; resultaten van de peiling 2021’. Meer weten? Lees de gehele publicatie.

Werkweek verloskundigen

Over het onderzoek

De enquête in 2021 is uitgezet onder leden van de KNOV. Via social media, websites en de opleidingsinstanties zijn ook niet-leden geworven. Er hebben voornamelijk eerstelijnsverloskundigen meegedaan, maar naar leeftijd en geslacht is de responsgroep in 2021 een redelijk goede afspiegeling van de populatie BIG-geregistreerd verloskundigen.

In 1983 is het Nivel, in samenwerking met de KNOV, gestart met het registreren van data over de beroepsgroep verloskundigen. Het Nivel verzamelt informatie over de omvang en samenstelling van de beroepsgroep in Nederland. Alle onderzoeksresultaten worden openbaar gepubliceerd – bij Jaarcijfers beroepsgroepen in de zorg - Beroepenregistraties – en kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van beleid en ander onderzoek naar de positie en arbeidsmarkt van verloskundigen.