Nieuwsbericht

29 april 2021

Het arbeidsmarktonderzoek onder verloskundigen gaat weer van start. Dit jaar stuurt de KNOV in samenwerking met Nivel via mail de uitnodiging hiervoor rond. Heb jij (of een collega) die niet ontvangen, en wil je wel meedoen met de enquête, stuur dan een mail naar helpdesk@knov.nl. Dan krijg je via die weg een persoonlijke link toegestuurd.

Nivel-registratie verloskundigen

Het Nivel voert het arbeidsmarktonderzoek uit. Al sinds 1983 houdt het Nivel in samenwerking met de KNOV een eigen registratie van alle verloskundigen in Nederland bij. Dit is een unieke, onafhankelijke registratie die inzicht geeft in de omvang, groei, samenstelling en regionale spreiding van de beroepsgroep. Eerdere rapportages met jaarcijfers kun je hier downloaden.

Deelname is belangrijk

Deelname aan de enquête is belangrijk om de cijfers over de hele beroepsgroep van verloskundigen in Nederland actueel en compleet te houden. De Nivel-registratie van verloskundigen is al decennialang een belangrijke bron voor iedereen die zich met de verloskunde bezighoudt, zoals beleidsmakers, beroepsverenigingen en opleidingen. Ook de KNOV gebruikt de uitkomsten regelmatig ter ondersteuning van beleid en belangenbehartiging.

In deze enquête komt ook de nieuwe masteropleiding in de verloskunde aan bod. We horen hier graag de mening van verloskundigen over. Wat vind jij belangrijk en waar moet deze master zich op richten? Het invullen van de enquête duurt maximaal 15 minuten en kan tot en met woensdag 26 mei 2021.

Opmerkingen en vragen

Mail naar beroepenregistraties@nivel.nl voor vragen en meer informatie.

Privacyverklaring

Het Nivel gaat vertrouwelijk met de door jou verstrekte informatie om. Deze informatie wordt niet op persoonsniveau met de KNOV gedeeld. Ook zijn de door het Nivel gepubliceerde gegevens niet tot individuele personen herleidbaar. Meer informatie over hoe het Nivel met jouw privacy omgaat, vind je in de privacyverklaring van het Nivel.