Nieuwsbericht

29 april 2021

Verbeteringen mijnPerined

Voor mijnPerined, de nieuwe terugkoppelingstool en vervanger van Perined Insight, hebben ondertussen alle 1e contactpersonen van de verloskundigenpraktijken via de mail toegang gekregen tot mijnPerined. Mocht je nog geen toegang hebben tot mijnPerined, stuur dan een mail naar info@perined.nl.

MijnPerined is een site waarop zorgverleners kunnen inloggen om hun eigen cijfers en die van het VSV in te zien en te spiegelen met o.a. andere VSV’s. Perined heeft ondertussen ook al verschillende wensen binnengekregen voor verbetering, waar de komende tijd aan gewerkt zal worden. Op de Perined-website zal binnenkort een overzicht komen met de al ontwikkelde en de nog openstaande wensen. Zo kun je zien welke ontwikkelingen er aan komen. Feedback ontvangt Perined graag via het formulier op de website of via info@perined.nl.

Daarnaast zijn er ook instructievideo’s gemaakt voor het gebruik van mijnPerined. Deze zijn hier te vinden.

Aanlevering over 2020

De deadline van 2 maart 2021 voor het aanleveren van gegevens aan Perined over 2020 ligt al weer even achter ons. Veel verloskundigen hebben nog hard gewerkt om de desbetreffende records aan te leveren aan Perined, waardoor er voor de obstetrie een vrijwel compleet beeld over 2020 is. Deze gegevens zijn gebruikt om de indicatoren integrale geboortezorg te berekenen zodat deze tijdig aan het Zorginstituut Nederland aangeleverd kunnen worden. Het indicatorenrapport 2020 is eind maart ook op mijnPerined gepubliceerd.

De toch nog ontbrekende gegevens of correcties op de aangeleverde gegevens kun je voor 1 juni 2021 nog aanleveren bij Perined. Dit kan nog via de oude aanlevermethode.

Aanlevering over 2021

Wij zijn continu met Perined en de softwareleveranciers in gesprek over de aanlevering van 2021. De ontwikkelingen van de laatste tijd zijn: er worden continu aanpassingen gedaan aan de invulinstructie om die beter te laten aansluiten op jullie wensen (betere structuur, toegespitst op de verschillende softwaresystemen etc.). Daarnaast worden ook de kwaliteitsrapportages aangepast die verloskundigen ontvangen. In deze rapportage vind je terug hoeveel berichten je hebt aangeleverd en welke waardes ontbreken, niet-valide of onwaarschijnlijk zijn. Dit helpt jou, de VIS en Perined om de aanlevering te verbeteren.

Het is belangrijk om nogmaals te benadrukken dat verloskundigen alleen gegevens over de zelf verleende zorg hoeven aan te leveren aan Perined.

Jaarcongres Perined

Het jaarcongres van Perined wordt op 25 november 2021 gehouden bij De Schakel in Nijkerk. Wil je hier graag bij zijn? Meld je dan hier aan.