Nieuwsbericht

24 februari 2022

Dit bericht gaat alleen over de klantpreferentievragenlijst, niet over de aanlevering van records uit het medisch dossier.

Kwaliteitsindicator klantpreferentie

Verloskundigenpraktijken zijn jaarlijks verplicht informatie over hun kwaliteit van zorg aan te leveren aan het Zorginstituut Nederland (ZiN); de kwaliteitsindicatoren. Eén van deze kwaliteitsindicatoren is de klantpreferentie voor verloskundigenpraktijken (indicator 11). 

De klantpreferentievragenlijst is een korte vragenlijst

Deze gaat over de voorzieningen, het zorgaanbod en de bereikbaarheid van verloskundigenpraktijken zoals die aanwezig zijn op 1 maart 2022. Perined verzorgt de uitvraag en aanlevering van deze indicator. Op 1 maart 2022 ontvangen de praktijken een e-mail van Perined om de vragenlijst in te vullen. Vul deze in en maak het uiterlijk 31 maart 2022 definitief (door gebruik te maken van de knop ‘Versturen’ aan het einde van de vragenlijst).

Heeft je praktijk op 1 maart 2022 geen e-mail vanuit Perined ontvangen?

Kijk of deze bij de ongewenste mail/in de spambox terecht is gekomen. De mail is afkomstig van noreply@perined.nl. Is dit niet het geval, dan zijn waarschijnlijk de praktijkgegevens bij Perined niet up-to-date. Stuur dan zelf een e-mail naar info@perined.nl.

De volledige set met indicatoren en de toelichting is te vinden op de website van Zorginzicht.