Nieuwsbericht

27 juni 2023

Lever jij ook een bijdrage aan de onderzoeken over onze beroepsgroep? Met het project ‘Duurzame inzetbaarheid’ willen wij inspelen op dátgene wat mogelijk invloed heeft op de duurzame inzetbaarheid van onze beroepsgroep. Daarom zijn we blij met twee grote onderzoeken die er momenteel rondom dit thema lopen.

Het betreft de volgende twee onderzoeken:

1. Arbeidsmarktonderzoek 2023 (NIVEL)

Jouw deelname aan het arbeidsmarktonderzoek is belangrijk om de cijfers over de hele beroepsgroep van verloskundigen in Nederland actueel te houden. Daarnaast zijn er vanuit het project ‘Duurzame inzetbaarheid’ vragen toegevoegd die betrekking hebben op jouw type dienstverband of lijn waarin je werkt. Jouw deelname is wenselijk en kan via deze link.

2. ‘Blijf jij werken als verloskundige’ (Liesbeth Kool en Esther Feijen)

Met dit wetenschappelijk onderzoek wordt onderzocht of er een relatie is tussen intenties om het vak te verlaten of te blijven, het welzijn van verloskundigen en de factoren op het werk. Wil jij een bijdrage leveren aan dit onderzoek? Dan kan dat via deze link.

Ledendag

Naast deze onderzoeken verwerken we de input die geleverd is op de ledendag. Op de ledendag hebben we een boeiend gesprek gevoerd met de aanwezige leden over de duurzame inzetbaarheid van onze beroepsgroep. De plenaire sessie is HIER terug te zien. Na de ledendag is een vragenlijst verspreid onder de leden. Deze vragenlijst geeft ons inzicht in wat er leeft en waar de behoefte ligt. Vanuit deze behoefte maken wij nu de vertaalslag naar concrete projectdoelen op de korte termijn. Hier gaan we na de zomer mee aan de slag.

Heb je vragen over het project? Mail naar Sanderieke Verweij, sverweij@knov.nl

Dit project wordt mogelijk gemaakt met Kwaliteitsgelden vanuit ZonMw.