Info

Laatste update: 05 december 2023
Plaatsingsdatum: 29 november 2023

Hoe moet ik iemand inwerken? Wat moet ik doen als begeleider? En waar kan ik mijn buddy voor benaderen? De KNOV heeft een Q&A opgesteld over het buddysysteem. Heb jij vragen die niet in dit document staan? Neem dan contact op met de helpdesk van de KNOV via MijnKnov.

 

 • Goed inwerken is essentieel voor een goede start. Een buddy is iemand die al in de organisatie werkt en die de nieuwe collega helpt bij het inwerken. Een buddy helpt de nieuwe collega te socialiseren op de werkplek. Een buddy verwelkomt, begeleidt, ondersteunt en integreert de nieuwe collega op de werkvloer. De handleiding buddysysteem ondersteunt je hierbij. Als praktijk/ ziekenhuis is het daarnaast helpend om een inwerkdocument in te vullen. Op de website van de KNOV kun je meer informatie vinden over de handleiding buddysysteem en de inwerkdocumenten.  

   

 • In de handleiding buddysysteem staan de taken van een buddy uitgewerkt.  

 • Het buddysysteem draagt bij aan verbetering van functioneren, een hogere werktevredenheid van de nieuwe collega en voorkoming van vroegtijdige uitval. 

 • Iedereen die al langer werkzaam is in de praktijk of op de afdeling, een periode van 3-6 maanden laagdrempelig beschikbaar kan zijn en in staat is om de nieuwe collega een vertrouwd gevoel te geven, kan een buddy zijn.

 • Het buddyschap behoort bij goed werkgeverschap en is een verantwoordelijkheid van de praktijk of verloskunde-afdeling van een ziekenhuis. Het zijn van een buddy is dus een vrijwillige functie. Punten worden wel in het Kwaliteitsregister toegekend in categorie D. Dit geldt zowel voor de buddy als voor de nieuwe collega. 

   

 • Jazeker. Ook in dit geval is een buddy van meerwaarde. Dit geldt voor een overstap binnen de eerste of tweede lijn, maar ook van een overstap van de eerste naar de tweede lijn of andersom. 

   

 • Een herintreder is meestal ook een nieuwe collega. Zeker als deze uit een andere regio komt of van de eerste naar de tweede lijn gaat, is een buddy op de nieuwe werkplek een goed idee. 

   

 • Dit kan een mogelijkheid zijn. Echter, de opzet van het buddysysteem is juist om de nieuwe collega goed wegwijs en vertrouwd te maken met de praktijk of het ziekenhuis waar deze komt te werken. De buddy kent de ins en outs van de werkplek en kan deze overdragen aan de nieuwe collega. Daarnaast kan de buddy uit de eigen praktijk of ziekenhuis (beleids)vragen waarschijnlijk sneller beantwoorden.   

 • Het doel van het buddysysteem is het snel vertrouwd maken van de nieuwe collega in de praktijk of ziekenhuis en het hebben van korte lijntjes hebben. Dat kan ook door een solist.  

 • Dit is zeker mogelijk en is zelf in de regio al makkelijk op te pakken. Je kunt hierin bespreken hoe het gaat en waar je tegenaan loopt tijdens de inwerkperiode. 

   

 • Nee, er is geen databank voor buddy's. Het is ook niet de bedoeling dat deze er komt. Het gaat namelijk over een maatje op de eigen, nieuwe werkplek. Iedere ervaren collega kan een buddy zijn. Op de werkplek kun je per nieuwe collega rouleren van buddy. Stel, er is net een collega goed ingewerkt die zich vertrouwd voelt om zelfstandig te werken., dan kan een andere nieuwe collega een andere buddy krijgen.  

 • Allereerst is het geen verloren tijd geweest: je hebt tenslotte geïnvesteerd in de beroepsgroep. Maar het kan wel voelen als nutteloze investering voor de eigen werkplek. Je kunt bij aanvang van de samenwerking de intentie bespreken om met elkaar voor langere tijd samen te werken. Je kunt ook overwegen een ander type dienstverband voor een langere periode, zoals een loondienstverband, met een nieuwe collega aan te gaan. 

   

 • In principe wordt de nieuwe collega door één buddy begeleid. Door zo'n een-op-een-relatie bouw je een vertrouwensband op en weet je goed van elkaar wat nodig is en waar jullie staan in het inwerkproces. Tijdens vakantie, langere of veelvuldige afwezigheid kun je met de nieuwe collega overleggen of en wie de vervangende of tweede buddy zal zijn. Liever twee buddy’s dan geen buddy.  

 • Er zijn vele vormen van support mogelijk om het welzijn van (nieuwe) verloskundigen positief te stimuleren. Denk aan coaching, intervisie (voor nieuwe collega’s) en bijscholingen. Ook kan er, als er (preventieve) mentale support nodig is, mogelijk een beroep gedaan worden op de zorgverzekeraar of arbeidsongeschiktheidsverzekering.  

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda