Nieuwsbericht

26 september 2023

165 geïnteresseerden meldden zich aan voor het webinar Toepassing buddysysteem op woensdag 20 september 2023. Deelnemers waren eerste- en tweedelijnsverloskundigen, gynaecologen, studenten, docenten, onderzoekers en personeel dat betrokken is bij het faciliteren van een inwerktraject. Het werd een bijeenkomst vol informatie over de noodzaak en meerwaarde van het buddysysteem en het implementeren ervan in de praktijk.   

Goede start op de werkvloer 

Een van de sprekers was Liesbeth Kool, docent en onderzoeker aan de AVAG. Zij promoveert binnenkort op het thema ‘welzijn van (startende) verloskundigen’. Liesbeth deelde tijdens het webinar vanuit de wetenschap de meerwaarde van een goede start op de werkvloer. Zij ging in op haar onderzoek en de resultaten, bijvoorbeeld waar starters in de eerste lijn tegenaan lopen en wat hen juist positief stimuleert. En wat betekent het als starters worden begeleid? De uitkomsten van het onderzoek waren het startpunt voor de samenwerking met de KNOV om de vertaalslag naar de praktijk te maken. 

Belangrijk onderwerp 

Projectleider Duurzame inzetbaarheid en verloskundige Sanderieke Verweij, gaf de noodzaak aan van het project. Het hoge ziekteverzuim, het toenemende aantal bevallingen en het tekort aan verloskundigen maakt dit onderwerp belangrijker dan ooit. Onderdeel van het project Duurzame inzetbaarheid is de support van de startende verloskundigen door toepassing van het buddysysteem. Bij dit systeem kan iedereen die langer op de werkvloer werkt, een buddy zijn voor een nieuwe collega. Een buddy verwelkomt, begeleidt, ondersteunt en integreert de nieuwe collega op de werkvloer. Dit draagt bij aan verbetering van functioneren en een hogere werktevredenheid van de nieuwe collega. Het uiteindelijke doel is verloskundigen te faciliteren zodat zij met behoud van gezondheid, welzijn en werkplezier langer kunnen (blijven) functioneren. 

Benodigdheden voor implementatie  

Tijdens de avond werd achtergrondinformatie gegeven en (de meerwaarde van) het buddysysteem toegelicht. Wat zijn bijvoorbeeld de taken van een buddy? Er zijn handvatten gegeven hoe het systeem te implementeren in de verloskundigenpraktijk, ziekenhuis of op de opleiding. Er is naar meningen en ervaringen gevraagd en er zijn veel vragen gesteld, zoals de mogelijkheden voor het koppelen van buddy’s uit andere praktijken. Deelnemers gaven aan wat zij nodig hebben om het buddysysteem te implementeren. De KNOV heeft hiervoor al een handleiding en stappenplan opgesteld. Alle opgehaalde input tijdens het webinar wordt gebruikt voor het project.  

Accreditatie 

Het webinar is (na inloggen) te vinden in de side bar op de pagina's Begeleiden van startende verloskundigen en Starten als verloskundige. Voor het terugkijken van het webinar is het mogelijk om accreditatiepunten te ontvangen. Dit doe je door de volgende gegevens te mailen naar Sanderieke Verweij, sverweij@knov.nl

  • Voor- en achternaam 
  • E-mailadres 
  • BIG-nummer  
  • Antwoorden van de drie controlevragen  

De KNOV voert deze punten ook in PE-online in.

Meer informatie 

Heb je vragen of wil je meer informatie ontvangen over het buddysysteem, mail dan naar projectleider Sanderieke Verweij, sverweij@knov.nl.
Wil je de KNOV-handleiding Buddysysteem inzien? Kijk dan op de pagina Begeleiden van startende verloskundigen

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Kwaliteitsgelden vanuit ZonMw.